Förseningar för pendeltågen under onsdagen

Förseningar i pendeltågstrafiken.
Förseningar i pendeltågstrafiken.
Pendeltrafiken har under onsdagseftermiddagen och kvällen drabbats av förseningar efter ett fel på banan vid Älvsjö. I nuläget finns ingen prognos om hur när pendeltrafiken kan gå för fullt igen.

Pendeltågen är försenade efter att det har blivit något fel på spåren vid Älvsjö. Det är främst tågen söderifrån som drabbas men efter det långa stoppet påverkas även andra linjer.

– Vi har störningar i trafiken som kommer söderifrån och det har fått konsekvenser med så långa avbrott. Vi har fått information om att det är något tekniskt fel i banan, säger Fredrik Cavalli-Björkman på SL:s pressjour.

Tågen rullar om än sakta och måste dela trafiken med SJ:s tåg tills felet är åtgärdat.

– Trafikverket är där och arbetar med att lokalisera felet och så fort man har hittat vad det är släpper vi på trafiken igen, säger Fredrik Cavalli-Björkman.