Nu kan du få en förvarning innan det smäller

Sprängning
Förberedelse för sprängning där E4 Förbifart Stockholm ska fram.
Buller och vibrationer från sprängningar för E4 Förbifart Stockholm väcker både frågor och oro bland invånarna i bland annat Sollentuna. Därför erbjuder Trafikverket nu en automatisk tjänst som gör att du får en förvarning cirka 30 minuter innan de spränger i ditt närområde.

Tjänsten erbjuds i första hand till alla som bor eller har verksamhet inom 300 meter från Trafikverkets byggarbeten.

Hur mycket sprängningarna känns av varierar. Det är inte säkert att du kommer att störas av sprängningarna fast du bor eller har verksamhet inom det aktuella området, skriver Trafikverket på sin hemsida.

Kan få varning på tre olika sätt

Den som önskar en förvarning kan få den på tre olika sätt – som sms, som e-postmeddelande eller genom att bli uppringd på telefonen.

Man anmäler sig till tjänsten genom att fylla i ett webbformulär som nås visa Trafikverkets hemsida.

Från Kungens kurva till Häggvik

E4 Förbifart Stockholm är en trafiksatsning på cirka 100 miljoner kronor och syftet är att binda samman de norra och södra länsdelarna, avlasta Essingeleden och innerstan, och minska sårbarheten i Stockholms trafiksystem.

Förbifarten går från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr och har sex nya trafikplatser – varav Häggvik är en – i ytläge. Restiden för hela sträckan beräknas till 15 minuter. Av totalt 21 kilometer går drygt 18 kilometer i tunnel.

Förbifart Stockholm byggs i tunnlar under Skärholmen

18 kilometer av förbifarten går i tunnel. Foto: Anna Z Ek

Byggtiden väntas bli cirka tio år med trafikstart 2026.

Trafikplats Häggvik blir komplex

Trafikplats Häggvik kommer att bli en komplex trafikplats där Förbifart Stockholm ansluter till nuvarande E4 Uppsalavägen, Norrortsleden och det lokala vägnätet.

Häggvik tp 2026

E4 förbi Häggvik, sett från Uppsalahållet, som det kommer att se ut när Förbifart Stockholm har öppnats. Vägområdet breddas jämfört med i dag och själva förbifarten går söderut mot Akalla nedsänkt i en djup bergskärning. Foto: Trafikverket

Knistavägen behåller samma läge som i dag, men breddas, och en ny motorvägsbro byggs.

Boende i Sollentuna kommer att kunna nå Järvafältet via ombyggda eller återställda passager, utlovar Trafikverket.

Fem Globen har sprängts ut hittills

Totalt har Vägverket nu sprängt ut 2 900 000 kubikmeter berg i arbetet med E4 Förbifart Stockholm. Det motsvarar fem Globen. När arbetet är klart kommer man ha sprängt ut berg som motsvarar elva Globen.