Framtidens Barkarbystad – förarlösa bussar?

Järfälla får snart sina förarlösa bussar.
SL:s förarlösa minibussar börjar köra i höst.
Visionsbild Barkarbystaden. Hangartorget och parken.
Framtidens Barkarbystad – helt förarlös?
Är framtiden förarlös? Det är i alla fall ambitionen för Barkarbystaden. Redan i höst börjar ett pilotprojekt med självkörande bussar mellan handelsplatsen och Barkarbystaden. Men på längre sikt ska bussar kunna köra till Kista, transportera varor, och tömma soporna i Barkarbystaden.

I höst kan det bli möjligt för Järfällaborna att åka med självkörande bussar mellan Barkarbystaden och handelsplatsen. I ett samarbete genom Barkarby Science – ett företag som ägs både av Järfälla kommun och av olika teknikföretag, ska eldrivna minibussar trafikera sträckan.

– Att kunna resa runt där blir en otrolig kvalitetshöjning. Vi har idag bra busstrafik till och från Barkarbystaden och handelsplatsen, men inte inom dem. Där finns ett glapp som vi hoppas fylla, säger Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande.

Förarlösa bussar till Kista inom två år är förhoppningen

Eftersom juridiken kring självkörande bussar fortfarande inte är alldeles glasklar kommer en förare att finnas i bussen och vara beredd att bromsa om något oförutsett skulle ske. Men på sikt är tanken att bussarna ska kunna köra själva, och längre sträckor. Till 2020-2021 hoppas Claes Thunblad att företagen inom Barkarby Science ska kunna leverera större autonoma bussar.

De sträckor som just nu undersöks närmare är mellan Barkarbystaden och Kista. Förhoppningen är att de ska vara på plats innan tunnelbanan dras ut till Barkarbystaden.

Som Claes Thunblad beskriver det finns två stora anledningar till att kommunen genomför projektet. Det ena är helt enkelt att Järfälla ska ligga i framkant, och locka investeringar från teknikföretag. Det andra är att dessa investeringar kan ge positiva effekter för de boende – som pålitliga transporter mellan Barkarbystaden och handelsplatsen.

– Många vill investera, och vi vill ha bättre kollektivtrafik, så det är ”win-win” på det sättet, säger Claes Thunblad.

En förarlös Barkarbystad

För att ta höjd har kommunen också ingått ett avtal om infrastruktur för Barkarbystaden 3 och 4 – de utbyggnader som är på gång just nu, med Skanska. Företaget får då särskilt i uppgift att ta hänsyn till infrastrukturen för autonoma bussar.

– Jag ser att Barkarbystaden framåt har autonom busstrafik av människor, men också varor, och sköter avfallshanteringen med tyst trafik mitt i natten när alla ligger och sover, säger Claes Thunblad.