Den gamla bron revs – nu ska en ny byggas

En ny gång- och cykelbro över Stocksundet ska byggas.
En ny gång- och cykelbro över Stocksundet ska byggas.
Den gamla järnvägsbron över Stocksundet revs trots protester. Nu vill Trafikverket bygga en ny bro över sundet.
– Det är en annan offentlig kassa som ska betala för detta men samma skattebetalare, säger Gunnar Andrén som var ordförande i Folkpartiet Danderyd när bron revs.

När Trafikverket planerar för att bygga om trafikplats Bergshamra vill de införa ett fjärde körfält över Stocksundsbron. Den befintliga gång- och cykelbanan tas bort för att ge plats för körfältet. Istället planeras en helt ny gång och cykelbro mellan Bergshamra och Stocksund.  För 21 år sedan revs järnvägsbron över Stocksundet trots protester och förslag på att använda den till just detta ändamål.

”Ett övergrepp på sunt förnuft”

– Jag tycker fortfarande att beslutet 1996, framdrivet av några totalt miljöokänsliga personer i SL:s trafikledning var ett vansinnigt ett slöseri med pengar och ett övergrepp på sunt förnuft. Det fanns ju en fungerande bro. Den kunde nu ha tjänstgjort under hittills 21 år som gång- och cykelbro, säger Gunnar Andrén som under den tiden var ordförande i Folkpartiet Danderyd (numer Liberalerna) till Mitt i.

Den gamla bron revs

Efter att Roslagsbanan fick en ny bro beslutade Vattendomstolen att den gamla järnvägsbron över Stocksundet skulle rivas. SL hade lämnat in en rivningsansökan som beviljades i domstolen. Gunnar Andrén var som enda politiker på plats i Vattendomstolen den 18 april 1996.

– Egentligen är det bara sakägare som får yttra sig men när domaren frågade om någon hade nya uppgifter eller erinringar fick jag möjlighet, att i egenskap av kommunfullmäktig i Danderyd, företrädande den opinion som motsätter sig brons rivning, att yttra mig. Det gjorde jag med argumentet att Vattendomstolen borde beakta den utredning som Vägverkets Region Öst då genomförde beträffande cykelleder i hela Stockholms län, säger Gunnar Andrén.

En ny bro ska byggas

Gunnar Andréns argument räckte inte och bron revs. Nu vill Trafikverket bygga en ny bro.

– Jag tycker att det är katastrof att detta beslut fattades, snålheten tog överhand. Det hade blivit väldigt bra. Nu är det en annan offentlig kassa som ska betala för detta men det är samma skattebetalare, säger Gunnar Andrén.

Efter beslutet att riva bron skrev Gunnar Andrén en rapport om exempel på slöseri med skattemedel.

– Så här tjugoett år senare måste jag tillägga att jag tyvärr fick rätt, säger Gunnar Andrén.