Här gjuts tunneln vid Petterboda

I dag, torsdag, gjuts gång- och cykeltunneln vid Petterbodarondellen. Lokaltidningen Mitt i var med.
I januari kan du gå genom tunneln. Men det dröjer till nästa höst innan hela bygget är klart.

Betongen forsar utan stopp ner i formen som ska bilda gång- och cykeltunneln under Tyresövägen vid Petterbodarondellen.

Klockan 6 i morse började arbetet. Vid midnatt ska det vara klart.

330 kubikmeter ska ner i tunneln som byggs vid baksidan av Syrrans Lanthandel.

– Det är ungefär 60 lastbilar med betong som ska hit i dag, säger Michael Johansson, byggprojektledare.

330 kubik betong ska ner i tunneln.

330 kubik betong ska ner i tunneln.

Betongen körs från Länna i Huddinge. Hittills har det gått bra – men det gäller att inte rusningstrafiken i eftermiddag ställer till det.

– Fastnar en lastbilen i trafiken kan betongen bli oanvändbar. Vi har ungefär två timmar på oss från att den lastas till att den börjar stelna. Men vi kan följa betongbilarna med GPS så de brukar inte vara några problem, säger Michael Johansson.

Det var förra hösten som arbetet började vid Petterbodarondellen. Starten blev ett år försenad på grund av en upphandling som överklagades, som Lokaltidningen Mitt i har skrivit om tidigare.

Stor milstolpe

Att gjuta tunneln är den stora milstolpen i den första etappen.

– Mycket av det vi har gjort hittills – som att spränga berg och dra ledningar – har varit förberedande arbete för att göra den här gjutningen.

Om ett par månader släpps trafiken på ovanpå tunneln.

Kommer trafiksituationen att bli bättre då?

– Det blir en rakare och säkrare väg eftersom den provisoriska vägen inte kommer att behövas längre. Men vi kommer att arbeta på andra ställen här och Vattenfall kommer att börja med kraftledningen så tyvärr kommer vi nog at till viss del fortsätta störa trafiken.

Gjutning av gång och cykeltunnel i Petterboda i Tyresö.

Här under träställningen ska gång- och cykeltunneln gå

När gjutningen är klar börjar arbetet med vad som är under – själva tunneln och ner- och uppfarterna till den. Michael visar hur det ser ut nu. Där är fullt med ställningar som håller upp träformen till gjutningen. Lite blöt betong tränger igenom träet.

– Här i mitten kommer man kunna gå och cykla. Det kommer vara utsmyckningar på sidorna och belysning i taket.

Tunneln ska ersätta de två övergångsställena över Tyresövägen. I januari är planen att tunneln ska vara så pass klar att den går att använda – även om inte alla nerfarter till den är färdiga.

Bygget vid Petterbodarondellen är långt ifrån över när tunneln öppnar. I vår börjar etapp 2 – bygget vid själva rondellen. Den ska planas med marken och bli bredare för att två körfält ska kunna få plats. Tyresövägen ska också breddas en bit.

– Vi arbetar med det mest under våren och sommaren då det är färre bilar och därför blir mindre köbildning.

Hela bygget beräknas kosta cirka 45 miljoner kronor.

– Just nu ligger vid inom budgeten, säger Michael Johansson.

Klart om ett år

Hösten 2019 ska det vara klart. Kommunens planchef – Helené Hjerdin – har tidigare kallat Petterbodarondellen Tyresövägens största flaskhals och sagt till Mitt i:

– När allt är klart tror vi att det kommer att bli väldigt mycket bättre än i dag. Hur många minuter i restid går inte att sia om.

 

Byggprojektledaren MIchael Johansson. Gjutning av gång och cykeltunnel i Petterboda i Tyresö.

Byggprojektledaren MIchael Johansson.