Det här måste göras för att maxa Citybanan

RULLTRAPPOR
Citybanan öppnar 10 juli.
Citybanan beskrivs som ett projekt som ska fördubbla tågkapaciteten i Stockholm. Men det krävs en del investeringar innan järnvägen runt stan hänger med den nya kapaciteten i city. Lokaltidningen Mitt i listar vad som måste göras.

I förra veckan gick Trafikverket tillsammans med kommuner och landsting i Stockholms län ut med information om sommarens väg- och spårarbeten.

Under rubriken ”Citybanan kopplas in – fördubblad kapacitet” står att tågtrafiken förbi Södra station kommer att vara avstängd under några sommarveckor.

Men en fördubbling av tågkapaciteten i Stockholm kommer det inte att bli de närmaste åren.

”Det spelar ingen roll om Citybanan tar fler tåg om du inte får bort dem i ytterändarna.”

Bengt Olsson, Trafikverket

Järnvägen runt centrala Stockholm hänger alltså inte med utbyggnaden i mitten.

– Det spelar ingen roll om Citybanan tar fler tåg om du inte får bort dem i ytterändarna. Det blir kö där ute, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket.

Tamsons (M) är kritisk

När avtalet om att bygga Citybanan skrevs 2006 var målet att köra 24 tåg per timme och riktning på Citybanan. För 2018 har Trafikverket sagt att det är möjligt att köra 20 tåg per timme och riktning.

För att komma upp i 24 måste nya spår byggas på flera håll – till exempel genom Sundbyberg.

Fakta

Det här måste göras för att maxa Citybanan – i urval

  • Komplett fyrspår mellan Tomteboda och Kallhäll (saknas i dag på sträckan Sundbyberg-Solvalla-Spånga).
  • Ombyggnad av Märsta station.
  • Nytt vändspår i Sollentuna.
  • Bygga ut pendelstationerna Årstaberg, Södra station och Odenplan.
Källa: Trafikverket

Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd, har efterlyst insatser från regeringen för att stärka järnvägsnätet runt Stockholm.

– Jag hoppas vi har en regering som nu kliver fram och tar sitt ansvar. Järnvägen är i sådant skick att den inte klarar av att köra så mycket trafik som det är sagt, säger Tamsons (M).

Men infrastrukturministern har, enligt SvD, inga planer på att lyfta frågan.

Etapp 2 krävs för att maxa

År 2006 kom Stockholms stad, Stockholms läns landsting och dåvarande Banverket överens om att bygga Citybanan.

Då fanns förutom målet om 24 tåg en ambition om att kunna köra så mycket som 30 tåg per timme och riktning på Citybanan.

Men för att göra det krävs att stationerna Årstaberg, Södra station och den helt nya stationen under Odenplan byggs ut.

Detta kallas för ”Citybanan etapp 2”.

– Innan del två är utbyggd så blir det ganska svårt att få igenom en jätteökning av tåg med ett 30-tal tåg i vardera riktning som anges i avtalet från 2006, säger Bengt Olsson på Trafikverket.

I avtalet från 2006 skjuter parterna etapp 2 på framtiden.

”Jag tror att det var en klok avvägning att göra”

Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd

Kristoffer Tamsons (M) tror ändå att politiker och tjänstemän tog rätt beslut 2006.

– Det är ju alltid lätt att säga att vi borde göra allt på en gång. Men det finns en klokskap i att resurserna är begränsade. Jag tror det var en klok avvägning att göra även om jag alltid välkomnar mer spår i Stockholm, säger Tamsons (M).


Så betalas Citybanan

Fördelning av finansieringen i 2011 års prisnivå. Totalt 19,4 miljarder kronor.

Källa: Riksrevisionen, ”Citybanans regionala medfinansiering”, 2012


I dag finns inget beslut om en andra etapp, som enligt en uträkning från 2003 skulle kosta 1,1 miljard kronor att genomföra.

Förhandlar om tidtabell 2018

I dag kan 24 tåg per timme och riktning köra genom centrala Stockholm.

Hur många tåg som totalt kommer att köras genom staden från 2018 när Citybanan är igång och en ny tidtabell är på plats vill Trafikverket inte precisera.

Förhandlingar pågår.

Någon fördubbling av trafiken är det däremot inte tal om när Citybanan öppnar.

Det slog Trafikverket själva fast i en remiss till landstinget 2015.

”Att spårkapaciteten fördubblas i samband med Citybanans ibruktagande, detta får man dock betrakta som en lokal effekt, dvs på sträckan Stockholm C – Stockholms södra, eftersom kapaciteten på övriga sträckor inte förstärks”, skriver Trafikverket.

”Att spårkapaciteten fördubblas […] får man dock betrakta som en lokal effekt, dvs på sträckan Stockholm C – Stockholms södra”

Trafikverket i ett remissvar 2015

Bengt Olsson påpekar dock att maxa kapaciteten i sig inte är målet.

– Kapacitet är intressant ur många aspekter men vi måste också följa behovet i Stockholm och Mälardalen. Så att vi inte bara inte släpper på tåg och så är det massa kapacitet som inte utnyttjas.

Han påpekar också att kapacitet är mer än bara antal tåg.

– Kapaciteten är mer än att köra 24 eller 30 tåg i högtrafik då du bygger in fler valmöjligheter i systemet.

Så vad är vinsten när Citybanan öppnar?

– Den kortsiktiga stora vinsten är mycket större möjlighet att köra punktligare tåg, säger Bengt Olsson.