Nya hamnen splittrar Södertörn

Norvik.
Norvik hamn öppnar 2020.
Nya Norvik hamn i Nynäshamn splittrar Södertörn. Samtidigt som det talas om 4 100 nya jobb – bara i hamnområdet – ser många med oro på hur de tunga lastbilstransporterna kommer försämra levnadsstandarden längs "smitvägarna".

Det ska bli en hamn för Östersjöns största fartyg.

Norvik i Nynäshamn ska ersätta containerhamnen i Frihamnen i Stockholm och samtidigt minska antalet tunga lastbilstransporter från Malmö och Göteborg till Stockholm.

Men på Södertörn kommer hamnen märkas på vägarna.

Luiza i Botkyrka: ”Vägen redan hårt belastad”

Norvik hamn när den är öppnad och utbyggd.

Norvik hamn när den är öppnad och utbyggd.

Det ständigt uppskjutna motorvägsprojektet Tvärförbindelse Södertörn drar ut på tiden, och nu befarar många trafikinfarkter på sina håll på Södertörns ”smitvägar”

Stockholms hamnar har satsat 800 miljoner kronor på att främja tågtransporterna genom ett fyra kilometer långt spår ut från Norvik till Nynäsbanan.

Men allt gods kommer inte kunna gå på järnvägen. Drygt 400 lastbilar väntas dagligen belasta vägnätet från att hamnen öppnar. När hamnen är helt utbyggd stiger siffran till uppåt 1 000 tunga fordon.

Vägarna från Nynäshamn in till Stockholm kommer inte klara belastningen

Ebba Östlin (S), kommunalråd i Botkyrka

Värst drabbad kommer väg 225 att bli, från riksväg 73 i höjd med Ösmo, via Vårsta och Grödinge i Botkyrka, till Södertälje/E20. Här kommer lastbilstrafiken fördubblas.

I dag tar mellan 100-150 tunga lastbilar 225:an varje dag. När Norvik är färdigutbyggd väntas 320 tunga lastbilar rulla på vägen, enligt Stockholms hamnar. Liberalerna i Nynäshamn hävdar att det blir 400-500.

Luiza i Botkyrka: ”Vägen redan hårt belastad”

Tvärförbindelsen 10 år senare

Inte förrän tidigast 2029 väntas Tvärförbindelse Södertörn vara klar. Då har Norviks hamn redan funnits i tio år.

– Vägarna från Nynäshamn in till Stockholm kommer inte klara belastningen. Redan i dag tar många långtradare 225:an till Södertälje och E4:an. Transporterna från Norvik kommer att påverka Botkyrkabornas livskvalitet, säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka.

Alla de lokala myndigheterna är överens om att väg 225 måste avlastas, inte minst för att viktiga framtidsbyggen inte ska stanna upp.

Ebba Östlin ser ”mycket allvarligt” på situationen, säger hon. Hon menar att avgifter kan vara ett alternativ.

Redan i dag har vi problem med ”smitvägarna”

Daniel Dronjak (M), kommunalråd i Huddinge

– Man behöver göra det svårare för lastbilstransporter att faktiskt åka på 225:an, säger hon.

Men precis som i fallet Tvärförbindelse Södertörn, så dröjer Trafikverket även med finansiering av väg 225:s säkerhetsåtgärder.

– Vi kommer att behöva ha dialog med Trafikverket bland annat kring bullerplank längs 225:an. Vägen är inte byggd för den här typen av tung trafik. Trafikverket måste ta sitt ansvar, säger Ebba Östlin.


Tung trafik på hela Södertörn

Lokalpolitikerna befarar att lastbilarna kommer åka ”smitvägarna” över Södertörn. Det handlar främst om Häradsvägen, Glömstavägen, Storängsvägen och väg 225.


– I till exempel Vårsta och Grödinge finns markägare som vill bygga villor och utveckla området. Det tror jag att man nu avvaktar med tills vägfrågan är löst, säger hon.

Det finns till viss del en risk för att tung trafik i Tungelsta och Västerhaninge ökar innan Tvärförbindelse Södertörn är på plats

Meeri Wasberg (S), kommunalråd Haninge

Även i Huddinge finns oro. Där kommer bland annat Glömstavägen, Storängsleden och Häradsvägen belastas ytterligare.

– Redan i dag har vi problem med ”smitvägarna”. Hela planeringen kring Tvärförbindelse Södertörn är ju en skandal historiskt sett. Det är 40 år sedan de första planerna presenterades, och nu öppnar snart Norvik vilket gör situationen ännu värre, säger Huddinges kommunalråd Daniel Dronjak (M).

I Haninge säger kommunalråd Meeri Wasberg (S):

– Jag känner ingen omedelbar oro, men det finns till viss del en risk för att tung trafik i Tungelsta och Västerhaninge ökar innan Tvärförbindelse Södertörn är på plats.

Fakta

Hamnprojektets kostnad: 3,7 miljarder

Om två år öppnar godshamnen Norvik hamn vid Norvikudden i Nynäshamn.

Hamnen blir logistiknavet i framtidens Stockholm och kommer ta emot Östersjöns största fartyg.

Den blir en stor port mot Östersjön och kommer innebära att lastbilstransporterna från Malmö och Göteborg till Stockholm kan minska. Samtidigt stängs containerhamnen i Frihamnen vilket minskar transporterna genom stan.

Fullt utbyggd blir Norvik hamn cirka 44 hektar stor och kommer då kunna ta emot 500 000 containrar. Då ska man kunna ha en genomströmning av 200 000 fordon med rullande gods genom hamnen per år.

Stockholms hamnar budgeterar 3,7 miljarder kronor för hamnen och dess järnvägsspår.

Källa: Stockholms hamnar