Haningebo: Sätt fartkameror på Tungelstavägen

Tungelstavägen.
Tungelstavägen.
En Haninge vill att kommunen ligger på Trafikverket om fartkameror på Tungelstavägen. Det framkommer i ett nytt medborgarförslag.

”Trafiksituationen på Tungelstavägen mellan Västerhaninge och Gamla Södertäljevägen är mycket farlig med mycket tung trafik som i normalfallet ligger runt 79 km/h förbi Lidaskolan”, skriver personen.

I förslaget nämns också att det inte sällan körs mot rött vid övergångsstället vid Lidaskolan.

”På somrarna är det dessutom extremt mycket snabba bilar och motorcyklar som i många fall ligger runt 100-130 km/h på 50-väg där många passager sker av barn och ungdomar”, skriver personen.