Haninges supermaskin klarar inte alla potthål

Bosse Eriksson är van att kryssa mellan hålen i Brandbergens centrum.
Bosse Eriksson är van att kryssa mellan hålen i Brandbergens centrum.
Återvinningen, Jordbro.
Återvinningsstation Haninge - Potthål i Haninge
Moränvägen mot Stora Jordbrovägen - Potthål i Haninge
Moränvägen mot Stora Jordbrovägen - Potthål i Haninge
Moränvägen vid Jordbro centrum - Potthål i Haninge
Moränvägen vid Jordbro centrum - Potthål i Haninge
Västerhaninge Centrum - Potthål i Haninge
Västerhaninge Centrum - Potthål i Haninge
Västerhaninge Centrum - Potthål i Haninge
Västerhaninge Centrum - Potthål i Haninge
Många Haningebor irriterar sig på asfaltsskador som aldrig tycks åtgärdas. Hade inte kommunen köpt en supermaskin som skulle eliminera potthålsproblematiken? Mitt i har gjort en djupdykning i kommunens största potthål.

”Hela Haninge kommuns vägnät är ett enda stort potthål”, skriver en läsare på Mitt i Haninges Facebooksida. Han är inte ensam om att berätta om många och återkommande potthål i kommunen – detta trots att Haninge investerat i en egen asfaltsmaskin som kan köra ut och fylla hålen på nolltid.

”Köptes det inte in en väldigt dyr maskin i kommunen som skulle laga alla dessa potthål? Dom kan inte jobba många gånger per år”, skriver en annan läsare på Facebook.

Men faktum är att bilen går varm.

Moränvägen vid Jordbro centrum.

– Vi använder den kontinuerligt och är ute och kör med den jättemycket. Vi har lagt mycket mer asfalt än vi har gjort förut och har fått ganska lite potthål om man backar fem år i tiden, säger Peter Sielck, arbetsledare på vägavdelningen i Haninge.

Fortfarande har kommunen fått in närmare 300 felanmälningar om just potthål i år.

På Moränvägen vid Jordbro centrum är nya hus i färd med att byggas. Här finns otaliga djupa, stora hål på både trottoar och bilväg. Trots att det är kommunens mark är det enligt Peter Sielck upp till byggherren att åtgärda felen.

Moränvägen mot Stora Jordbrovägen.

– Vi har varit i kontakt med bygget som har hållit på och schaktat på kommunens vägar. De ska återställa vägen och lägga på ny asfalt, säger Peter Sielck.

Ett annat skräckexempel är in- och utfarten till Brandbergens centrum.

– Jag tycker att de kan åtgärda det här snart, det har varit så här i flera månader. Jag kör här ganska ofta så jag vet hur man ska kryssa för att undvika hålen. Men om man inte känner till hur det ser ut kan det uppstå situationer som inte är så roliga, säger Bosse Eriksson från Brandbergen.

Återvinningen, Jordbro.

Återvinningen, Jordbro.

Här är det inte kommunen, utan en privat fastighetsägare som har ansvar*. Kommunen äger däremot den ena parkeringen i Västerhaninge centrum där det knappast heller är potthålsfritt. Hur snabbt de kommer att åtgärdas beror på vad det är för typ av hål. Alla hål är nämligen inte potthål, menar Peter Sielck.

– Det finns två olika typer av hål, det ena är att ett lager i asfalten har släppt, så att det blir tre-fyra centimeter djupt, men du kan aldrig köra sönder en bil i de hålen. I vår värld är det ett potthål när gruset börjar komma upp genom hålet. Det måste vi åtgärda ganska fort för att skydda fordonen, säger Peter Sielck.

Västerhaninge centrum.

När en invånare anmäler ett potthål åker kommunen först ut och undersöker hur det ser ut på platsen. Om det är väldigt många hål räcker inte den egna potthålsmaskinen till. Det blir då enligt Peter Sielck billigare att använda en entreprenör med större kapacitet. Trots supermaskinen kan mindre akuta potthål fortfarande dröja sig kvar en längre tid.

– Det är alltid ett evigt krigande, men allt handlar ju om pengar. Det vore ju tråkigt att ta pengar från skolbarn och lägga dem på asfalt, säger Peter Sielck.

*Mitt i Haninge har utan framgång sökt Brandbergens centrums fastighetsägare.

Därför uppstår potthålen

– Det som händer är att syre kommer ner i håligheterna i beläggningen. Med tiden blir det svarta bindmedlet sprött och släpper stenarna som far i väg en efter en. Till slut har man ett stort hål. Dieselspill från fordon löser också upp bindmedlet i asfalten, säger Gunnar Wincrantz, projektledare för underhåll och beläggning på Trafikverket i Storstockholm.

Stockholms vintrar med några plusgrader hit, några minusgrader dit och konstant väta är också perfekta förhållanden för att potthål ska uppstå.

Varför kommer hålen tillbaka?

– Låt säga att hålet är en halvmeter långt och och man fyller igen det man ser, men sedan blir det skador uppåt kanterna. Lagningen finns kvar, men hålet blir längre och längre, säger Gunnar Wincrantz.

De flesta större vägar som går genom kommunen, som Nynäsvägen och Haningeleden, är det Trafikverket som ansvarar för att underhålla. Här är vägarna längre ut nedprioriterade under mer centrala leder som till exempel Essingeleden.

Platser med mindre trafik får lite sämre vägar och man får mindre jämn väg.

– Vi måste alltid prioritera och då blir det så att ju mer trafik desto bättre vägar. Platser med mindre trafik får lite sämre vägar och man får mindre jämn väg. Vi prioriterar också vägar med högre farter, eftersom det blir farligare där än på en 50-väg. Hade vi haft hur mycket pengar som helst hade vi lagt om hela asfalten när det uppstår ett potthål, men det är inte ekonomiskt försvarbart när resten av ytan är helt okej, säger Gunnar Wincrantz, Trafikverket.

Fakta

Visste du att?

Visste du att: du kan få skadestånd om din bil skadas på grund av ett hål i gatan eller annat bristande underhåll. På de kommunala gatorna och vägarna är det kommunen du ska vända dig till för att få ersättning. Har bilen skadats på någon av de större vägarna är det troligtvis Trafikverket som står för skadeståndet.

Fakta

Så många anmälningar

300 felanmälningar om potthål har inkommit till Haninge kommun hittills i år.