Här är alla ändringar i busstrafiken

Utökade avgångar, färre bussbyten och tätare turer.  SL:s nya trafikförändringar inför 2017 kommer att att påverka bussresenärer i Värmdö.
Utökade avgångar, färre bussbyten och tätare turer. SL:s nya trafikförändringar inför 2017 kommer att att påverka bussresenärer i Värmdö.
Utökade avgångar, färre bussbyten och tätare turer. SL:s nya trafikförändringar inför 2017 kommer att att påverka bussresenärer i Värmdö.

Linje 474 mellan Slussen och Hemmesta vägskäl förtätas till 5-minuterstrafik i rusningsriktingen. Första avgången i båda riktningar tidigareläggs 4 minuter enligt önskemål från resenärer som jobbar vid Mölnvik. Dessutom ska det bli lättare att ta bussen även kvällar och nätter under helgerna. Det är några av förändringarna för Värmdöborna när SL gör förändringar i trafiken nästa år.

Läs mer: Så påverkas Nackabussarna

Inför 2016 skulle SL spara 300 miljoner, 100 av dem genom att dra ner på turer, något som kritiserades hårt av såväl drabbade resenärer som Värmdö kommun. Inför 2017 har flera avgångar istället förtätats.
– Socialdemokraterna ryckte bort en halv miljard från kollektivtrafiken förra året, vilket fick mycket negativa konsekvenser för länets bussresenärer. Vårt arbete med att säkerställa ordning och reda i ekonomin har gett resultat, och vi har nu möjlighet att brett förstärka busstrafiken runt om i hela Stockholms län. Totalt är det över 40 linjer som netto får ökad turtäthet med över 100 fler avgångar på länets olika busslinjer, säger trafiklandstingsråd Kristoffer Tamsons (M).

Läs mer: Färre avgångar i Värmdö

Varje år genomför Trafikförvaltningen (SL) trafikbeställningar för nästkommande år. Ett arbete som påbörjades redan under hösten förra året med att samla in förslag som bland annat baseras på bebyggelseplaner, resenärsönskemål, resandestatistik, kollektivtrafikförsörjningen av nybyggda områden. Efter remissrunda till kommuner, trafikutövare och myndigheter vägs resultaten samman och trafikförvaltningen beställer därefter nästkommande års trafik. Det ordinarie tidtabellskiftet sker den 11 december 2016.

Fakta

Så påverkar nya turerna dig

Linje 422 Slussen – Gustavsbergs Lugnet
Linjen får utökad trafik. Ny avgång från Gustavsberg Lugnet till Slussen natt mot helgdagar ersätter en avgång på linje 492 tillsammans med linje 474.

Linje 492 (Centralen) – Slussen – Hemmesta vägskäl
Avgången på linje 492 från Hemmesta klockan 01.22 ersätts av linje 474 och 422.

Linje 428 Gustavsbergs C – Björkviks brygga
Linje 428X Slussen – Björkviks brygga
Linje 430 Gustavsbergs C – Eknäs brygg
Linje 430X Slussen – Eknäs brygga
Linje 467 Gustavsbergs C – Farsta slott – Brunn

Avgångarna på linje 428X från Idalen klockan 15.04, 16.34 och Björkviks brygga 17.34 förlängs från Brunn till Gustavsberg som linje 428 och ersätter var sin avgång på linje 467 på samma sträcka, så att resenärerna slipper ett bussbyte.

Avgångarna på linje 430X från Eknäs klockan 14.08 och 16.39 förlängs från Brunn till Gustavsberg som linje 430 och ersätter var sin avgång på linje 467 på samma sträcka, så att resenärerna slipper ett bussbyte.

Linje 468 Gustavsbergs C – Hålludden (Artipelag)
En ny dubbeltur tillkommer sen eftermiddag på helger under sommartidtabellen.

Linje 474 Slussen – motorvägen – Charlottendal – Gustavsbergs C – Grisslinge – Hemmesta vägskäl
Morgon och eftermiddag under tidig och sen sommar förtätas linjen till 5-minuterstrafik i rusningsriktningen. Första avgång i båda riktningar tidigareläggs 4 minuter enligt önskemål från resenärer som jobbar vid Mölnvik. Tidig kväll lördag och söndag förtätas till 10 min-trafik två timmar senare än i nuvarande tidtabell. Natt mot lördag och söndag förtätas trafiken. Från Slussen till Mölnvik förtätas till kvartstrafik till och med cirka klockan 03.35. I andra riktningen tillkommer tre avgångar från Mölnvik till Slussen och två avgångar Hemmesta – Mölnvik – Slussen.

Avgången på linje 492 från Hemmesta klockan 01.22 dras in och på sträckan Hemmesta – Gustavsberg ersätts av att en av de nya kortturerna på linje 474, som hade startat i Mölnvik, istället utgår från Hemmesta klockan 01.16. På sträckan Gustavsberg C – Slussen ersätts den av en ny avgång på linje 422, som utgår från Gustavsberg Lugnet klockan 01.22.

Linje 492 (Centralen) – Slussen – Hemmesta vägskäl
Avgången på linje 492 från Hemmesta klockan 01.22 ersätts av linje 474 och 422.