Här är läsarnas värsta trafikplatser i Huddinge

Josefin och Jonas Warge blir ofta stående i många minuter innan de kan köra ut på hårt trafikerade Glömstavägen från Gustav Adolfsvägen.
Josefin och Jonas Warge blir ofta stående i många minuter innan de kan köra ut på hårt trafikerade Glömstavägen från Gustav Adolfsvägen.
I Huddinge har över 700 trafikolyckor rapporterats de senaste fem åren, varav tio dödsolyckor.

Farliga korsningar återkom ofta när Mitt i Huddinge frågade läsarna var de upplever trafiken som osäker i kommunen.

En efterlysning på Mitt i Huddinges Face­booksida om var de farligaste trafikplatserna finns i kommunen fick stort gensvar.

Glömstavägen, alltså väg 259, tycks vara den väg som upplevs som otryggast av läsarna. Särskilt är det några av korsningarna längs vägen tipsen handlar om, och den som oroar mest är korsningen till Gustav Adolfsvägen.

– Det är nästan omöjligt att köra ut eller in på Gustav Adolfsvägen utan att riskera livet, säger Josefin Warge.

Hon bor i närheten av korsningen och är en av läsarna som hört av sig till Mitt i Huddinge.

– Oftast blir man stående i många minuter. Ibland är enda chansen att komma ut när ens passagerare hoppar ur bilen och springer och trycker på knappen till övergångsstället, för då blir det rött för bilisterna på Glömstavägen. Eller så får man nästan trycka gasen i botten och chansa när det blir en liten lucka. Det är faktiskt helt stört, fortsätter Josefin Warge.

Och Jonas Warge fyller i:

– I och med att det är raksträcka är det många som bara gasar på och inte håller 60. Det känns som att det är som gjort för att bli olyckor här.

I korsningen finns det trafikljus på raksträckan, alltså på Glömstavägen, men inte för de som ska in eller ut på Gustav Adolfsvägen.

Josefin Warge ser gärna att det blir ett trafikljus där också eller ännu hellre en rondell.

– Problemet med att sätta dit ett rödljus är att det blir ännu värre köer här på morgonen och eftermiddagen. Jag kör buss här, så jag vet hur långa köerna blir. Kanske att trafiken inte skulle stoppas upp lika mycket med en rondell. Någonting behövs göras i varje fall, säger hon.

På kommunen är man väl medveten om problematiken med Glömstavägen och har påtalat det för Trafikverket, som har ansvar för vägen.

– Kommunen har lyft fram just Glömstavägen som en väg där det behövs åtgärder. Trafikverket tittar därför löpande på behoven och vad som bör prioriteras, säger Elisabeth Lloyd, samhällsplanerare på Trafikverket.

Några större ingrepp finns alltså inte planerade utan det rörs sig om mindre åtgärder, så kallade trimningsåtgärder.

– Det kan vara att se till så att trafiksignalerna fungerar bättre eller att se över gångpassager och busshållplatser på Glömstavägen, säger Elisabeth Lloyd.

Tanken är att vissa trimningsåtgärder ska ske nu i vår. Lite längre fram kan det, enligt Elisabeth Lloyd, även bli aktuellt att se över vad som behövs göras med farliga korsningar, men det finns inget beslutat.

De senaste fem åren har 50 olyckor rapporterats på Glömstavägen. Och inte helt oväntat är det de mest trafikerade vägarna i kommunen som också är de mest olycksdrabbade. Det visar en egenomgång som Transportstyrelsen har gjort. Av de drygt 700 olyckor har rapporterats de senaste fem åren, nästan var sjätte olycka, 121 stycken, på Södertäljevägen och var sjunde, 101, på Huddingevägen.

Av de 700 rapporterade olyckorna var drygt 600 stycken lindriga, 90 svåra och tio dödsolyckor. Vid fyra av dödsolyckorna var en fotgängare inblandad.

Det är också många av läsarna som har reagerat på sträckor i närheten av skolor, och är oroliga att det ska inträffa olyckor med fotgängare där.

En av dem är Häradsvägen och då särskilt i höjd med Segeltorpskolan.

– När det har varit hastighetskameror och 40 nästan hela vägen, märker man att de bakom ofta blir förbannade när man håller hastigheten. Sedan blir det 30 förbi skolan, och så direkt när de blir två körfält så byter de, är stressade och gasar på för de vill upp i 60 innan rondellen. Just då så kommer ett övergångställe. Man bara väntar på att någon som blir allvarligt skadad där, säger läsaren Henrik Juhlin.

Fakta

Påkörning bakifrån vanligaste olyckan

Den mest återkommande typen av olycka som rapporterats i Huddinge de senaste fem åren är så kallade upphinnandeolyckor där en bil blir påkörd bakifrån. Det var 242 av 704 stycken, alltså mer än var tredje.

Näst vanligast var singelolyckor med 144 stycken rapporterade olyckor.

Därefter kommer olyckor med fotgängare och motorfordon inblandade, där det rapporterats in 69 olyckor, ­varav fyra dödsolyckor.

409 olyckor inträffade på statlig väg, 243 på kommunal väg och övriga 52 på privat väg.

Källa: Transportstyrelsen

Barn lyfts fram i ny plan

Kommunen jobbar nu med att ta fram en ny trafiksäkerhetsplan där främst äldre och barn lyfts fram. Allmänheten ska få tycka till om planen i slutet av sommaren och den träder i kraft i början av nästa år.

Just nu pågår ett arbete med att ta fram en ny kommunal trafiksäkerhetsplan.

– Vi har identifierat att prioritet är att jobba med trafiksäkerheten för barn och äldre, och för oskyddade trafikanter, alltså cyklister och fotgängare. Det är där flest skadas i trafiken, säger Jack Lu, trafikplanerare på kommunen.

Innan sommaren ska planen ut på remiss, och i slutet av sommaren är det dags för samråd och då ska allmänheten få tycka till om fem åtgärdsområden. De områdena rör hur man kan göra äldres och barns resor säkrare, hur man får trafikanter att hålla hastigheten på gator där många kör för fort, hur gång- och cykelpassager görs säkrare och hur drift och underhåll för gång- och cykelvägar förstärks.

– Utifrån det arbetas det fram strategier och ambitionen med planen är att antalet svårt skadade och döda i trafiken ska ha halverats år 2030 och att antalet lindrigt skadade ska ha minskar med 25 procent, säger Jack Lu.

I början av nästa år tanken att ska planen ska upp till politiskt beslut.

Satsningarna gäller på vägar i Huddinge som är kommunala. På de statliga vägarna, vilket ofta är de större, är det Trafikverket som står för insatserna.

Maria Nykvist