Här är läsarnas värsta trafikplatser

Lars Sandberg tycker att det är mycket trafik vid korsningen Vendelsövägen/Dalarövägen. "Det kan vara svårt att komma över", säger han.
Lars Sandberg tycker att det är mycket trafik vid korsningen Vendelsövägen/Dalarövägen. "Det kan vara svårt att komma över", säger han.
Elin Zaar tycker att det kan vara jobbigt att korsa vägen vid korsningen Vendelsövägen/Dalarövägen. "Det blir många bollar att tänka på, för bilister och de som går", säger hon.
Elin Zaar tycker att det kan vara jobbigt att korsa vägen vid korsningen Vendelsövägen/Dalarövägen. "Det blir många bollar att tänka på, för bilister och de som går", säger hon.
<b>Väg 73. </b>”Många kör i mitt- eller vänsterfilen nästan ända fram till den heldrag­na linjen. Där kastar man sig in i kön oavsett om det är snö och is eller barmark.”
<b>Väg 73. </b>”Många kör i mitt- eller vänsterfilen nästan ända fram till den heldrag­na linjen. Där kastar man sig in i kön oavsett om det är snö och is eller barmark.”
&lt;b&gt;Korsningen Parkvägen/Vikingavägen.&lt;/b&gt; ”Övergångsstället är borttaget, ingen håller 30km/h och högerregeln känns som enbart en rekommendation.”
<b>Korsningen Parkvägen/Vikingavägen.</b> ”Övergångsstället är borttaget, ingen håller 30km/h och högerregeln känns som enbart en rekommendation.”
&lt;b&gt;Rondellen vid Vendelsövägen/Dalarövägen.&lt;/b&gt; ”När man ska gå över här, gör man det med hjärtat i hals­gropen.”
<b>Rondellen vid Vendelsövägen/Dalarövägen.</b> ”När man ska gå över här, gör man det med hjärtat i hals­gropen.”
&lt;b&gt;Järnåldersringen.&lt;/b&gt; ”Det är 60 km/h utanför området. Detta resulterar att vissa förare tror att det är 60 inom området också.”
<b>Järnåldersringen.</b> ”Det är 60 km/h utanför området. Detta resulterar att vissa förare tror att det är 60 inom området också.”
En genomgång av olycksstatistik från Transportstyrelsen visar att flest olyckor sker där flest bilar kör.

Ett stort antal läsare svarade på Mitt i Haninges uppmaning att berätta vilka platser i kommunen som är trafikfarliga. Tidningens facebooksida fylldes snabbt med kommentarer, varningar och tips.

Ett område som flera pekade ut är korsningen Vendelsövägen/Dalarövägen i Handen, som enligt många läsare ska vara särskilt osäker för fotgängare som ska korsa vägen. Redan för fem år sedan skriv Mitt i Haninge om ortsbornas oro för korsningen, där flera fick vänta länge på att komma över vägen. Då efterlyste flera en rondell i korsningen.

Det finns vissa lösa planer på att ta fram en sådan. En ny detaljplan kan tas fram av stadsbyggnadsförvaltningen. Göran Svensson (S), ordförande för stadsbyggnadsnämnden, säger att rondellen kan bli verklighet men att det kan dröja ett tag.

– Det bygger på att Haningebostäder ska bygga nya bostäder i området och det kan dröja ett tag, säger han.

Anledningen till att det inte har byggts någon rondell där än är även att korsningen i dag bedöms vara för smal för en sådan. Först i samband med ett bostadsbyggande skulle parkeringsplatser kunna tas i anspråk och korsningen breddas.

Men han framhäver att kommunen tills dess har förbättrat säkerheten för fotgängare på platsen, bland annat med hinder i mitten av vägbanan.

– Om gående ska ta sig över vägen så kan man stanna vid dem. Vi ville sätta upp större men gatan mot Handens närsjukhus hade blivit för trång för bussarna så att de inte hade kunnat ta sig upp på Dalarövägen, säger Göran Svensson.

Det är sen förmiddag när tidningen är på plats vid korsningen. Det är en hel del trafik, mycket bussar kör förbi men även en hel del bilar. Flera gånger blir bilar som ska ut på Dalarövägen stående en längre stund i väntan på att det ska bli en lucka i bilflödet.

En som går förbi korsningen är Elin Zaar, som flyttade till Haninge för tre månader sedan. Hon har redan märkt av problemen med biltrafiken.

– Den är lite jobbig att gå vid. Det blir många bollar att tänka på, för bilister och de som går. De borde se till att det blir lättare för bilar och fotgängare att använda den, säger hon.

En annan som går förbi är Lars Sandberg från Handen. Även han tycker att det lätt blir problem vid korsningen.

– Det är rätt mycket trafik och det kan vara svårt att komma ut på Dalarövägen, säger han.

En annan vägsträcka som pekats ut av läsare är Parkvägen/Vikingavägen, även den i Handen. En som dagligen är i området är Nina Häkkinen, som bor i närheten.

– Jag har bott där i tre år och trafiken är helt galen. Högerregeln bryr sig bilister över huvud taget inte om. Det är tydligen störst som ska gå först, säger hon.

Nina Häkkinen brukar själv köra vid korsningen varje dag och brukar gå med sin son till förskolan i närheten också.

– Det jag har funderat på är att ha ett farthinder eller ett övergångsställe där, annars måste man gå till Dalarövägen och där vill jag inte gå för där är det mer trafik, säger hon.

Vid korsningen har det tidigare funnits ett övergångsställe, men att det nu är borta. Fast det går fortfarande att se de gamla markeringarna.

En annan som hört av sig är en kvinna som bor vid Järnåldersringen sedan två år tillbaka. Hon säger att många förare där inte håller hastigheten 30 kilometer i timmen utan kör betydligt snabbare.

– Folk kör som biltjuvar. Till och med bussarna kör fort. Här finns både skola och dagis och det är mycket på morgonen också när barn ska lämnas, säger hon.

Hon vill att det ska sättas upp något slags farthinder på vägen, gupp eller annat som skulle sänka den hastigheten på 50 till 60 kilometer i timmen som hon menar många håller i dag.

– Jag har föreslagit för kommunen att det ska vara något mer.

Trafikverket har också planer på att göra en ny trafikplats vid Vega och bygga om den vid Handen. Vid Hallstens väg ska en ny cirkulationsplats byggas ovanför väg 73, med fyra ramper som går ned till den större vägen. Byggstarten beräknas ske i år.

Fakta

Flest trafikolyckor är singelolyckor

Flest olyckor som inträffar i Haninge kommun är singelolyckor med bil, 132 stycken under åren 2013 till 2015.

Näst vanligast är trafikolyckor där ett fordon hinner upp ett annat, 104 stycken under de senaste tre åren.

Källa: Transportstyrelsen

Flest olyckor sker på väg 73

I Haninge kommun har flest trafikolyckor de senaste tre åren inträffat på riksväg 73. Strax över var tionde olycka, eller 45 stycken, har skett på eller i anslutning till den vägen. Det enligt statistik från Transportstyrelsens uppgifter i Strada.

Näst flest inträffade under åren 2013 till 2015 på Dalarövägen, 39 stycken, följt utav Nynäsvägen, 26 stycken.

Generellt har antalet olyckor i Sverige minskat kraftig under en lång tid, men minskningen har nu börjat stagnera enligt Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

– Vi har hamnat på en platå nu. Sedan 2010 har vi inte sett samma minskning, även om minskningen fortsätter bland bilister så blir fler cyklister skadade i trafiken, säger han.

Enligt den officiella statistiken har även sex dödsolyckor inträffat i kommunen, i tre av dessa var en motorcykel inblandad och nästan alla dödsolyckor var singelolyckor.

– Det är en betydligt större risk för motorcyklister på vägarna. Dels handlar det om att det är betydligt lättare att skada sig men också att många som kör motorcykel inte borde göra det, säger Erik Kjellin.

Det är mer troligt att en man kommer att skadas i en olycka än en ung kvinna. Män överhuvudtaget verkar ha en större risk att råka ut för trafikolyckor än kvinnor. I de 413 olyckorna där förarens kön var känt var 271 av dessa män mot 142 kvinnor, nästan dubbelt så många. Enligt Erik Kjellin så beror det på att fler män kör bil , men också att de överskattar sin egen förmåga.

– Män är mer risktagande i trafiken, precis som i många andra områden. Det beteende man har i trafiken tror man är mer accepterat än vad det egentligen är, säger Erik Kjellin.