Här byggs nya infartsparkeringar

Nya platser kommer till utmed Garnuddsvägen bortanför äldreboendet.
Nya platser kommer till utmed Garnuddsvägen bortanför äldreboendet.
Nya platser kommer till utmed Garnuddsvägen bortanför äldreboendet.
Nya platser kommer till utmed Garnuddsvägen bortanför äldreboendet.
Salems kommun låter bygga 80 nya parkeringsplatser utmed Garnuddsvägen i Rönninge.

Trädfällningen som ska ge plats för nya parkeringsplatser startade i mitten av oktober.Tanken är att parkeringarna ska stå klara till våren 2018. Hur många p-platser det blir i centrala Rönninge när ombyggnationen av Rönninge centrum är klar är ännu oklart. Kommunen och Småa AB som bygger om är i förhandlingar.

– Sedan kommer det också att komma till ett antal parkeringsplatser i korsningen Dånviksvägen/Stationsvägen där det varit pumpstation, men vi tittar också på om det är möjligt på ett par platser till. Målet i och runt centrum är att skapa så många p-platser som är möjligt, säger Anders Ramqvist som är tillförordnad chef för utemiljö och vatten/avlopp i Salems kommun.