Hårdare krav på de som kör skärgårdstrafiken

Waxholmsbolagets skärgårdsbåtar.
Framtida operatörer i skärgårdstrafiken ska vid behov kunna utöka trafiken med 20 procent
Skärgårdstrafiken ska delas in i fyra geografiska områden.
Operatörer som vill köra färjetrafiken ska vid behov ha kapacitet att utöka trafiken med 20 procent, eller 3 000 timmar.
Landstinget gör ett nytt försök att organisera om passagerartrafiken till sjöss.

Passagarertrafiken i skärgården ska organiseras om.

I dag saknas enligt landstinget som driver skärgårdstrafiken flexibilitet för att kunna använda rätt fartyg vid enskilda tillfällen och med rätt bemanning.

Vid en improviserad presskonferens med Lokaltidningen Mitt i via telefon i fredags presenterade landstingsråden Kristoffer Tamsons (M), och Gustav Hemming (C), de stora dragen inför en ny upphandling av sjötrafiken som ska klubbas av landstinget i januari 2018.

Större flexibilitet

De nya avtalen som är tänkta att tecknas med flera operatörer ska ge större flexibilitet när det behövs ersättningstrafik, förstärkningstrafik och att flytta det landstingsägda tonnaget mellan olika trafikområden för att göra det mer kostnadseffektivt.

Ett tidigare försök av landstinget att göra en upphandling överklagades och behövde i vissa delar göras om, en dom landstingets trafikförvaltning valde att inte överklaga.

Landstinget har haft efter överklagandena haft flera möten med operatörer och leverantörsgrupper, som Trafikantföreningen, Seko och Sjöbefäl och Skärgårdsrådet.

154 olika förslag har lämnats in, som bättre tydlighet och bättre resultatuppföljning.

– I dag lägger vi en viktig byggsten att få mer och bättre trafik, säger Kristoffer Tamsons.

– Det var fel och brister i den tidigare upphandlingen. Nu har vi tagit ett nytag och gjort mer och bättre.

”Missgynnar de mindre”

Gustav Hemming säger att i grunden ska den befintliga sjötrafiken finnas kvar. Men i dag gynnar systemet de stora operatörerna och gör det svårare för mindre rederier att lägga anbud.

Det nya nu är att landstinget vill dela in sjötrafiken i fyra geografiska områden, där ett område, det största området, är sjötrafiken som trafikerar Stockholm, Vaxholm, Nacka, Lidingö, Värmdö, Sandhamn, och som ska skötas av en enda stor operatör.

Övriga tre områden – norra, södra och inre skärgården – ska mindre operatörer kunna lägga anbud på och sköta sjötrafiken i, ensamma eller tillsammans med andra operatörer.

– Det är för de mindre rederierna, så att de får en rimlig chans att delta i upphandlingen, säger Gustav Hemming.

Detta ska ge landstinget en bättre användning av det egna tonnaget och också ge fler mindre operatörer chans att bedriva sjöfart.

Rätt öka trafiken

De avtal som ska tecknas med operatörerna ska innehålla en skrivning, en option, som ger landstinget rätt att höja gångtimmarna med 3 000 timmar.

Kristoffer Tamsons:

– Förvaltningen har ansträngt sig att göra upphandlingen juridiskt säker och för att många ska kunna lägga anbud. Det är ett avtal som gör det möjligt att höja med tretusen gångtimmar. Det ger mer och bättre färejtrafik. Det kan därmed ge mer och bättre sjötrafik även på sommaren när många reser.

Vi låser oss inte vid en enda lösning. Det är ett sätt  att göra det lättare för stora och små aktörer.

Gustav Hemming:

– En av slutsatserna i tidigare upphandlingen visar att det är viktigt med långsiktighet. Vi vill ha en viss bastrafik. Sen kan vi när som helst göra förändringar i linjesträckningar. Vi låser oss inte vid en enda lösning. Det är ett sätt  att göra det lättare för stora och små aktörer.

Hemming fortsätter:

– Vi upphandlar en grundtrafik med möjlighet till utökning. Anbudsgivarna ska totalt vara beredda på en trafikökning med 3 000 timmar.

Det formella beslutet om riktlinjerna vid den nya upphandlingen ska klubbas av landstingets trafiknämnd i januari 2018. Därefter inleds upphandlingen. Den nya skärgårdstrafiken enligt den nya organisationen ska därefter tas i drift i december 2019 och löpa på nio år.

Fakta

Så många reser med färjorna

Nacka, Värmdö, Stockholm, Lidingö, Sandhamn, Vaxholm: 940 000 passagerare/år

Inre skärgården: 70 000 passagerare/år

Norra skärgården: 50 000 passagerare/år

Södra skärgården: 85 000 passagerare/år

Källa: Landstinget