Hårdare tag mot olämpliga förare

Trafik Om en läkare bedömer att en person av medicinska skäl är olämplig som bilförare måste det anmälas till Transportstyrelsen. Tidigare var läkaren skyldig att anmäla om personen ansågs vara ”uppenbart olämplig” . Då gällde det bara personer med taxiförarlegitimation, nu inkluderas även de med vanligt körkort.

Som grund för anmälan räcker det med att läkaren går igenom journalhandlingarna. Tidigare krävdes en undersökning. Om en läkare under en undersökning bedömer att en person är olämplig att ha körkort, men inte vill låta sig undersökas mera eller utredas, ska det också anmälas.