Sänkt hastighet hjälpte inte – vägen byggs om

Norrholmsvägen i Boo fick sänkt hastighet från 50 till 30 km/timmen. Det hjälpte inte
Norrholmsvägen i Boo fick sänkt hastighet från 50 till 30 km/timmen. Det hjälpte inte
Från 50 till 30 km/timmen.
Men vägen är fortfarande inte säker att gå på.
Nu vill kommunen bygga en trottoar.

Norrholmsvägen i Boo fick sänkt hastighet från 50 till 30 km/timmen.

Det hjälpte inte.

För att göra vägen säkrare för gångtrafikanter vill Nacka kommun nu bygga en gångbana på en 120 meter lång sträcka på den 580 meter långa Norrholmsvägen.

Sänkt hastighet

Förra året sänktes högsta tillåtna hastigheten från 50 till 30 km/timmen. De som bor i området har kontaktat kommunen och sagt att många fordon ändå kör för fort och att de inte känner sig trygga när de går på vägen.

På platsen har medelhastigheten uppmätts till 40 km/timmen.

Nu vill kommunen bygga en två meter bred gångväg. Även ett övergångsställe planeras, för att dämpa farterna.

Nacka kommun har i dagarna begärt att Trafikverket, staten,  ska stå för halva byggkostnaden på totalt 750 000 kronor.