Brunna och Håtuna vinnare i nya tidtabellen

Tre busslinjer påverkas av nya tidtabellen i Upplands-Bro.
Tre busslinjer påverkas av nya tidtabellen i Upplands-Bro.
Alliansen och Miljöpartiet i landstinget har kommit överens om en satsning på busstrafiken i länet på 110 miljoner kronor. I Upplands-Bro får resenärer till Håtuna fler avgångar både på helger och vardagar.

Varje år ser SL och dess trafikutförare över tidtabellerna för bussar, tunnelbana, pendeltåg och annan kollektivtrafik. I den nya tidtabellen för 2018 som börjar gälla den tionde december är det många busslinjer runt om i Stockholms län som gynnas.

– Det är en överenskommelse mellan Alliansen och Miljöpartiet. Vi är väldigt glada över överenskommelsen, säger Malin Karlsson, vice gruppledare för Miljöpartiet i landstinget till Mitt i Nacka.

Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd. Foto: Dennis Andersson

Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd, välkomnar överenskommelsen också han:

– Det är ekonomiskt rekordresultat för SL. Vi vill inte lägga pengarna på hög utan lägga dem på resenärerna, säger Kristoffer Tamsons. Då ligger busstrafiken nära till hands.

Tre Kungsängen-linjer förändras

I Upplands-Bro kommer förändringar att ske på linjerna 557, 558 och 559 från Kungsängen som alla går genom Brunna.

Linje 557 och 558 kommer att slås ihop till en linje med ändhållplats Håtuna kyrka. Det innebär att turerna på linjen mellan Kungsängen och Håtuna blir fler – från dagslägets tio turer på vardagar till tolv turer på vardagar. På helgerna utökas turerna från fyra till sju.

När linjerna slås ihop kommer buss 559 ta över 558:ans turer till Textilvägen för att göra linjen tydligare och ge en högre turtäthet för boende i Brunna. På de korta turerna med den nya sammanslagna linjen blir ändhållplatsen istället Livgardet.

Ett av syftena med förändringarna är att effektivisera och anpassa resmöjligheterna bättre till de nya områden och den infrastruktur som planeras i södra Brunna och vid Livgardet.