Landstinget utreder brobyte – för tio miljoner

Norra delen av Danviksbron går inte att reparera utan måste bytas ut har landstinget kommit fram till. Kostnaden beräknas till tio miljoner kronor.
Norra delen av Danviksbron går inte att reparera utan måste bytas ut har landstinget kommit fram till. Kostnaden beräknas till tio miljoner kronor.
Politikerna i landstinget kan komma att avsätta tio miljoner kronor  för det förberedande arbetet att byta ut norra Danviksbron.
Landstinget bedömer att norra bron inte går att reparera och att brodelen måste bytas ut för att inte riskera ett haveri.

Enligt ett tjänsteutlåtande från landstinget visar de utredningar som hittills genomförts av bron att norra delen av Danviksbron inte kan repareras till ”en rimlig kostnad”, och bedömningen är att norra bron måste bytas ut för att inte riskera ett haveri.

Tidsmässigt skulle norra Danviksbron bytas ut under den tid som Slussen byggs om och Saltsjöbanan ännu stannar i Henriksdal och inte trafikerar bron.

Arbetet med att bytta norra Danviksbron beräknas kunna ske med början 2018. Landstingspolitikerna föreslår nu att tio miljoner kronor avsätts för planeringsarbetet.

– Utifrån det behov som identifieras föreslår vi att landstinget tillsätter en utredning vilka behov som behövs. Sen får tjänstemännen återkomma med underlag om vad som behöver göras. Bron är en viktig väg till Nacka, säger Yusuf Aydin (KD), förste vice ordförande i landstingets fastighets- och investeringsberedning.

Läs mer: Danviksbron kan bytas ut om tre år.

Fakta

Byggdes på 1920-talet

Norra Danviksbron byggdes på 1920-talet som en kombinerad landsväg- och järnvägsbro.

I ett flertal utredningar har konstaterats att bron har uppnått sin tekniska livslängd.

I samband med Saltsjöbanans upprustning finns krav på att norra Danviksbron, där Saltsjöbanstågen går, ska vara funktionsduglig med en teknisk livslängd som motsvarar övriga tågbanan.

Källa: Stockholms läns landsting