I helgen stängs delar av Centralbron och Södra länken av

Centralbron
I helgen stängs ett körfält av på Centralbron.
I helgen går arbetet med Getingmidjan in i en ny fas och biltrafiken runt Centralen påverkas.
Samtidigt stängs Södra länken av i riktning mot Nacka.

Arbetet med att rusta upp getingmidjan påverkar även biltrafiken.

Från och med 29 juni kommer ett körfält i sydlig riktning på Centralbron vara avstängt till och med 12 augusti.Även ett körfält på Tegelbacken, i västlig riktning mot Stadshuset, kommer vara avstängt från och med 29 eller 30 juni och från slutet av juni stängs även två körfält i motsatt riktning av.

Samtidigt pågår arbete med att byta ut belysningen i Södra länken under vardagar. Tunneln kommer vara helt avstängd mot Nacka nattetid från den 30 juni. Även Nackatunneln påverkas.

  • Centralbron har ett sydgående körfält avstängt 29 juni till 12 augusti.
  • Tegelbacken har ett västligt körfält avstängt från 29 till 30 juni, till och med 17 augusti. Från cirka 22 till 23 juli till och med 17 augusti kommer två körfält i östlig riktning vara avstängda.
  • Södra länken är avstäng måndag till fredag klockan 22-05 under perioden 30 juni till 19 juli. Avstängningen gäller även utfartstunneln mot Huddingevägen, väg 226. Trafikanter uppmanas följa skyltning för en alternativ väg.
  • Nackatunneln är avstängd måndag till fredag klockan 22-05 mellan 8 juli till 19 juli.