Henriksdals trafikplats byggs om

Henriksdals trafikplats byggs om för 18 miljoner
Henriksdals trafikplats byggs om för 18 miljoner
Busshållplatsen vid stationen breddas
Busshållplatsen vid stationen breddas
Henriksdals trafikplats byggs om.
Bussarna från Nacka och Värmdö ska få förbättrad framkomlighet.
I rusningstrafik ska pendlaren enligt Stockholm stad få en tidsvinst på en minut.
Om två år, 2019, ska ombyggnaden vara klar.

Henriksdals trafikplats byggs om för 18 miljoner kronor. Bussar från Nacka och Värmdö till Slussen ska få eget busskörfält

Förslaget innebär att busskörfältet på norra sidan av Värmdöleden förlängs från 50 till 70 meter. Och busshållplatsen vid Henriksdals station byggs om.

– Det blir ett riktigt brett busskörfält vid busshållplatsen. Med de här åtgärderna blir det kraftigt förbättrad framkomlighet för busstrafiken, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholm stad.

Tidsvinst en minut

Enligt Stockholms stads utredning ger ombyggnaden en tidsvinst för bussresenärer med en minut, vilket Daniel Helldén säger är lång tid för resenärer som har känsla av sitta fast i bilköer.

Tidsbesparingen under övriga tider på dygnet har beräknats till tio sekunder.

Ombyggnaden innebär även att vänstersvängen in på Kanalvägen till Hästholmsvägen tas bort. Och ett antal nya trafiksignaler kommer att sättas upp för att ”optimera” framkomligheten för busstrafiken och gående och cyklister.

Börjar nästa sommar

Ombyggnaden av Henriksdals trafikplats beräknas börja sommaren 2018 och den nya trafikplatsen ska stå klar 2019.

– Det mesta arbetet sker under sommarhalvåret, säger Daniel Helldén.

– Det här är det minsta vi kan göra för de som åker buss från Nacka och Värmdö.

Trafikmätningar från 2014 visar att cirka 43 000 fordon passerar Henriksdal under ett vardagsdygn varav cirka 4 700 fordon är tung trafik.