ANNONS

Hyllad som cykelkommun – men här blir det tummen ner

Nackas miljövårdsråd är kritiskt till att endast delar av Ältavägen breddas för gång- och cykeltrafik.
Nackas miljövårdsråd är kritiskt till att endast delar av Ältavägen breddas för gång- och cykeltrafik.
Hyllad.
Och kritiserad.
Nacka miljövårdsråd riktar kritik mot att endast delar och inte hela den milslånga Ältavägen mellan Nacka och Tyresö breddas för cyklister.
Men – hela Ältavägen kan komma att byggas ut med breddad cykelbana uppger nu Trafikverket.
ANNONS

I torsdags fick Nacka kommun pris av landstinget för ett vara ett föredöme när gäller cykelfrämjande insatser.

Men alla inblandade i utbyggnaden av Nackas cykevägar hyllas inte.

När Nacka miljövårdsråd, en partipolitiskt obunden förening och remissorgan i kommunala planfrågor enligt den egna hemsidan, nu yttrar sig om Trafikverkets förslag att bredda Ältavägen för bättre framkomlighet för cyklister, framförs kritik.

Nacka miljövårdsråd skriver i yttrandet att det ”uppskattar” att Trafikverket planerar för förbättrad framkomlighet för cyklister men beklagar samtidigt att endast delar av Ältavägen breddas.

Rådet tycker att Trafikverket tagit för liten hänsyn till alla de cykel- och gångvägar som ansluter till Ältavägen.

”Det är uppenbart att flertalet cyklister inte kör hela denna sträcka utan ansluter eller viker av någonstans utefter vägen”, skriver miljövårdsrådet.

Nackas miljövårdsråd vill att hela Ältavägen bör ha minst en 4,3 meters bred och dubbelriktad gång- och cykelbana, vilket enligt rådet är ”lägsta acceptabel standard” som anges i regional cykelplan för Stockholms län.

När Lokaltidningen Mitt i Nacka ställde frågan till Åsa Dolk, projektledare för Ältavägens utbyggnad på Trafikverket, gav hon ett besked som kan göra miljövårdsrådet nöjt:

– Trafikverket ser redan över möjligheten att bygg ut resterande delar i ett senare skede. Anledningen till att inte hela sträckan byggs ut nu är att finansiering saknas för detta i nuvarande plan, säger Åsa Dolk.

ANNONS

Läs mer: Nackas cykelmiljö hyllas.

Läs mer: Så ska framtidens cykelnät i Nacka byggas ut.