”Riv Igelboda och flytta Nacka stationshus”

Liberalerna vill flytta stationshuset i Nacka till Igelboda.
Liberalerna vill flytta stationshuset i Nacka till Igelboda.
Riv den eldhärjade stationsbyggnaden i Igelboda och flytta Nacka stationsbyggnad till Igelboda.
Det föreslår Liberalerna i miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka.

Nacka stationsbyggnad i Sickla kommer att tas ur bruk i och med upphöjningen av Saltsjöbanan.

Samtidigt finns Igelboda stationshus längre bort på Saltsjöbanan, som till stora delar förstördes i en brand 2012, men som enligt en dom inte får rivas.

Vill pröva rivningslov igen

Nu tycker Liberalerna i Nacka att det är ”naturligt” att pröva frågan om rivningslov igen, och placera det överblivna Nacka stationshus i Igelboda.

Enligt L finns ingen som hindrar att ärendet om rivningslov prövas på nytt hos miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Nacka kommun har också anledning att bevilja en sådan ansökan nu när det skett en förändring i förhållandena, skriver L.

– Lyfter man Saltsjöbanan i Sickla måste man flytta stationshuset. Vi får ett stationshus över som vi inte kan placera, säger Bo Hjertstrand (L).

Kostar för mycket

I det läget vill L att man flyttar stationshuset i Nacka till Igelboda. Det stationshus i Igelboda som eldhärjats är i så dåligt skick att det kommer att kosta mycket att renovera, och huset blir i sämre skicka varje dag.

Då är det smartare att riva Igelboda stationshus och flytta Nacka stationshus till Igelboda, anser L.

”Nacka stationshus är väldigt fint”

– Nacka stationshus är väldigt fint, säger Bo Hjertstrand.

Bo Hjertstrand bedömer att ett politiskt beslut kan komma om en månad.

Han tror att politikerna i Nacka ställer sig bakom förslaget:

– Jag tror vi får samtliga med oss.

Igelboda stationshus brann 2012.

Läs mer om Nacka: Så är du, medelmedborgare

Läs mer om Nacka: Rådet till 90-åring som bröt nacken – ta taxi