Ny infart till centrum öppen

Ny utfart. Här skumpar en lastbil från Skördetorget ut mot rondellen på Banvägen.
Ny utfart. Här skumpar en lastbil från Skördetorget ut mot rondellen på Banvägen.
Nu finns en ny in- och utfart till Vallentuna centrum. Nu kan man kör från Banvägen direkt in mot Skördevägen.

Efter en lång byggperiod kan nu bilar från Skördevägen och Skördetorget i Vallentuna centrum snirkla sig ut på Banvägen mellan konditoriet och en reslig kastanj som sparats.

Den nya infarten är en del av omdaningen av Vallentuna centrum. Skördetorget börjar nu ta form. Nya bänkar och markplattor är på plats.

På andra håll i centrum byggs det desto mer. En stor del av Tuna torg är helt avstängd och framkomligheten är väldigt begränsad. En del av dette beror på att man man gräver ned fjärrvärmekablar.