Infartsparkering stängs – ny öppnar 2020

Under byggtiden finns det i stället cirka 40 p-platser på Stambanevägen.
Under byggtiden finns det i stället cirka 40 p-platser på Stambanevägen.
Infartsparkeringen på Byalagsvägen i Stuvsta stängs från och med i morgon, lördag.

Infartsparkeringen på Byalagsvägen i Stuvsta stängs från och med nu på lördag, 3 juni. På platsen ska det byggas bostäder och trygghetsboende. Det blir också ett parkeringsgarage där 161 platser blir infartsparkering. Det ska stå klart år 2020. Enligt kommunen är antalet p-platser då återigen i nivå med dagens antal.

Under byggtiden finns det i stället cirka 40 platser att parkera på söder om rondellen på Stambanevägen, mellan Stationsvägen och Yrkesvägen. Även infartsparkeringen vid Stuvsta torgväg utökas med ett par platser.