S: ”Utred fler infartsparkeringar vid Ormsta station”

Problem att hitta parkering i Kragstalund i Vallentuna.
Så här fullt var det en morgon i november vid Kragstalunds infartsparkering.
Trängseln på infartsparkeringarna i centrala Vallentuna gör att S vill utreda fler platser.
– Vi har länge sagt att vi borde titta på området runt Ormsta station, säger partiets gruppledare Jaana Tilles.

I en pendlarkommun som Vallentuna blir det extra viktigt att infartsparkeringarna fungerar. Men i de centrala delarna är det ofta svårt att hitta plats.

Under kvällens kommunfullmäktigemöte kommer Jaana Tilles därför att lämna in en motion om att leta efter fler parkeringsytor.

– Vi föreslår att man ger kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med väghållare, kommunen och SL undersöka möjligheterna att anlägga infartsparkeringar för bilar och cyklar på båda sidor av Ormsta station, säger Jaana Tilles.

Frågan är om motionen kan leda till en förbättring. Enligt Johan Carselind, chef för kommunens gatu- och parkavdelning pågår redan ett arbete med att leta efter fler parkeringsplatser vid alla Roslagsbanans stationer.