Ingen vill fixa slitna kyrkovägen på Muskö

Trafikverket vill dra in underhållet från den lilla kyrkovägen.
Trafikverket vill dra in underhållet från den lilla kyrkovägen.
Muskö kyrka.
Haninge vill att Trafikverket fortsätter underhålla den lilla vägen till Muskö kyrka.
Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Haninge.
Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Haninge.
Trafikverket.
Trafikverket.
Den lilla vägen upp till Muskö kyrka är sliten. Men ingen ser ut att vilja fixa den. Trafikverket vill ta bort underhållet – men Haninge kommun protesterar.

Vägen, som är omkring 250 meter lång och 3,3 meter bred, sträcker sig från väg 683 fram till återvändsgränden vid Muskö kyrka.

Vägen används som utfartsväg för de boende längs vägen samt för Muskö kyrkas besökare.

Eftersom den är ojämn och har vissa sprickor så behöver vägen asfalteras om på sina håll, dessutom anses hela återvändsgränden behöva asfalteras.

Men vem som ska fixa det är oklart.

Haninge vill att Trafikverket ska underhålla

45 fordon kör på vägen i genomsnitt per dygn. Det är för lite enligt Trafikverket som vill dra in det allmänna underhållet.

Både vägen och begravningsplatsen nyttjas för lite för att anses vara av allmänt intresse, menar dem.

Men Haninge kommun håller inte med och frågan är inte avgjord – än.

– Vägen går upp till vår kyrkogård och är fortfarande av allmänt intresse även om inte kyrkan anses som ett allmänt intresse, säger Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Haninge.

– Jag vet att Trafikverket framfört synpunkter på att det är en ganska liten kyrkogård, men det spelar ingen roll. Det är den enda kyrkogård vi har på Muskö, fortsätter hon.

Fortsättning följer alltså i frågan.