”Man kan inte skita i trottoarerna”

Göran Mörner, 64, på Jakob Westinsgatan på Kungsholmen, tycker att gångbanor borde halkbekämpas före cykelbanor.
Göran Mörner, 64, tycker att gångbanor borde halkbekämpas före cykelbanor.
Göran Mörner, 64, på Jakob Westinsgatan på Kungsholmen, tycker att gångbanor borde halkbekämpas före cykelbanor.
Göran Mörner.
Halkbekämpningen i Stockholm är ett hån mot äldre, tycker Kungsholmsbon Göran Mörner, 64.
– Jag kan inte förstå att man sopsaltar cykelbanorna först. Det borde vara en samhällelig plikt att börja med trottoarer och gångbanor, säger han.

Stockholms stad sopsaltar sedan vintern 2013/2014 cykelbanor. Den här vintern omfattas 207 kilometer cykelbana varav 150 kilometer även inkluderar intilliggande gångbanor. Som Lokaltidningen Mitt i har berättat tidigare testar kommunen den här vintern sopsaltning även på gångbanorna på Norr Mälarstrand på Kungsholmen och trottoarerna på St Eriksgatan i Vasastan.

”Kan inte skita i trottoarerna”

Kungsholmsbon Göran Mörner tycker att kommunen prioriterar fel.

– Jättebra om man sopsaltar cykelbanorna men man kan inte skita i trottoarerna. Jag är fortfarande ganska rörlig men vissa morgnar är här så halt att man knappt kan ta sig upp för gatan – då får man gå i miniatyrfart. Men det spelar ingen roll om man är gammal eller ung. Det är ju lika halt för alla.

”Alla måste ju gå till affären”

Han tycker att det borde vara självklart att ta gångbanor före cykelbanor.

– Alla måste ju gå till affären. En äldre dam som bryter lårbenshalsen – det kan ju vara slutet för henne.

 

Fakta

Så prioriterar Stockholms stad snöröjningen

Så här skriver Stockholms stad på sin hemsida om hur kommunen prioriterar snöröjning och halkämpning:

”Vi prioriterar gång, cykel, kollektivtrafik och dom stora trafiklederna vid snöröjning. Fokus ligger också på framkomlighet för bland annat utryckningsfordon.

Under pågående snöfall prioriteras snöröjningen och halkbekämpningen på trafikleder, bussgator och högtrafikerade huvudgator. När det snöar kraftigt och ihållande försenas snöröjningen på till exempel lokalgator och bostadsgator.

Stadens ambition är att tidigt ploga och sopsalta ett antal prioriterade pendlingsstråk för cyklister. Dessa går utmed högtrafikerade fordonsleder, till exempel Nynäsvägen, Örbyleden, Huddingevägen, Bergslagsvägen, Drottningholmsvägen och Ulvsundavägen. I innerstaden handlar det om cykelbanor.

Stockholms stad skriver på sin hemsida att kommunen ”prioriterar gång gång, cykel, kollektivtrafik och dom stora trafiklederna vid snöröjning. Fokus ligger också på framkomlighet för bland annat utryckningsfordon.

Under pågående snöfall prioriteras snöröjningen och halkbekämpningen på trafikleder, bussgator och högtrafikerade huvudgator. När det snöar kraftigt och ihållande försenas snöröjningen på till exempel lokalgator och bostadsgator.

Stadens ambition är att tidigt ploga och sopsalta ett antal prioriterade pendlingsstråk för cyklister. Dessa går utmed högtrafikerade fordonsleder, till exempel Nynäsvägen, Örbyleden, Huddingevägen, Bergslagsvägen, Drottningholmsvägen och Ulvsundavägen. I innerstaden handlar det om cykelbanor.”

Källa: Stockholms stad