Järfälla fortsätter miljonsatsa på cyklingen

Järfälla satsar miljoner på cyklingen i kommunen – men få väljer cykeln. I måndags klubbade kommunstyrelsen en ny cykelplan.

I våras kunde Mitt i Järfälla berätta om kommunens ambitiösa 26-miljonersplan för cyklingen i Järfälla. Men trots satsningen var intresset svalt och cyklisterna för få.

Nu har kommunen analyserat varför alldeles för få Järfällabor sätter sig på cykeln. Svaret tror kommunen ligger i att cykelnätet inte kopplats ihop tillräckligt och att cykelresorna tar för lång tid. Kommunstyrelsen klubbade därför igenom en rad cykelsatsningar i måndags.

– Nu satsar vi 14 miljoner på ett cykelpaket i budgeten. Pengarna kommer användas till att bygga klart ett regionalt pendlingsstråk som binder ihop Kallhäll med Jakobsberg, Barkarby och ner mot Stockholm, säger Mikael Jämtsved (MP) kommunalråd i pressmeddelande.

Informationen är också viktig menar Mikael Jämtsved och pekar på Cykelfrämjandets cykelkurser för nyanlända som ett gott exempel.

Mitt i kunde också berätta att en cyklists tillvaro inte är helt ofarlig. Allt från rullgrus till höga trottoarkanter och vägbyggen. Nu vill kommunen ge särskilda satsningar på att unga cyklar säkert.

– Vi satsar särskilt på trygga skolvägar. Det är viktigt att barn och unga ges förutsättningar att cykla. Resvanemönster grundläggs tidigt. Här kommer vi att ha en dialog med föräldraföreningarna, säger Mikael Jämtsved.

En gångplan ska också tas fram. Men redan nu tänker kommunen lägga 3 miljoner på att trygga skolvägar och 4,5 miljoner på att satsa på tillgänglighet som soffor i backar, se över trappor och bygga ut ledstråk.

Fakta

Det nya cykelpaketet

Det här ingår i cykelpaketet 2017:

Uppdatering av den nuvarande handlingsplanen för cykeltrafik, som klubbades igenom 2013.

Bredda cykelvägen förbi Jakobsbergs station och se över korsningspunkter.

Bredda cykelvägen längs Järfällavägen.

Ansluta cykelvägar som byggs i samband med Växthusvägen.

Bygga en ny cykelväg längs Andebodavägen.

Nyanläggning av cykelvägen längs Lundavägen.

Nyanläggning av cykelvägen längs Järfällavägen mellan Brantvägen och Vretsstigen.

Mellan 2014 och 2016 har följande cykelåtgärder genomförts:

Upprustat cykelvägen vid Bonäsbadet

Breddat cykelvägen längs Passadvägen.

Byggt en ny cykelväg på Hästskovägen och Aspnäsvägen

Stegvis har vi breddat cykelvägen längs Järfällavägen

Källa: Järfälla kommun