Järnvägen ligger efter: Ministern lovar inget

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), i mitten, besöker Årstabergs station.
Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), i mitten, besöker Årstabergs station.
Infrastrukturministern åkte på onsdagen runt i Stockholm för att få en bild av framtidens trafikbehov.
Några löften om järnvägen och därmed pendeltågens möjligheter ville han däremot inte ge.
– Det finns många önskemål, alla kan inte tillgodoses, säger Tomas Eneroth (S).

Infrastrukturministern besökte på onsdagen Stockholm för att få en bild av regionens behov när det gäller framtida trafiksatsningar. Satsningar som regeringen ska vara med och betala.

– Jag har träffat regionala företrädare under dagen och fått presenterat flera av de projekt som finns. Min uppgift är att väga ihop det som är regionala viktiga prioriteringar med de nationella, säger Tomas Eneroth (S), infrastrukturminister, när Mitt i möter honom på Årstabergs station.

Han framhåller nya tunnelbanan till Årsta, Södertörnsleden och underhållet av järnvägen som viktiga projekt för Stockholmsregionen.

Lokaltidningen Mitt i har i flera artiklar skrivit om just järnvägen – och pendeltågen – i och med Citybanans öppnande.

Järnvägsnätet runt Stockholm klarar inte samma mängd tåg som centrala Stockholm gör efter att Citybanan öppnat. Detta gör att Citybanans fulla kapacitet inte nyttjas.

Det jag kan konstatera är att Citybanan direkt gav avlastning

Tomas Eneroth (S), infrastrukturminister

För att maxa Citybanan behövs det bland annat byggas fyrspår förbi Sundbyberg och nya vändspår i Sollentuna.

– Klart man kommer att se fortsatta utvecklingsmöjligheter. Det jag kan konstatera är att Citybanan direkt gav avlastning på övriga järnvägssystemet, vilket är otroligt viktigt, säger Eneroth (S).

Anna Johansson (S), som var infrastrukturminister fram till i somras, gav i maj besked om att hon inte tänker lyfta frågan om järnvägen i Stockholm. Detta enligt SvD.

Hennes efterträdare ger inte heller mycket hopp till Stockholms pendeltågsresenärer. Det finns många i Sverige som vill ha del av Trafikverkets pott till järnvägen, poängterar ministern.

– Det finns en stark efterfrågan. Alla kan naturligtvis inte tillgodoses, säger Tomas Eneroth (S).

Detta är helt rätt investeringar

Tomas Eneroth (S), infrastrukturminister

Han framhåller istället renoveringen av ”Getingmidjan”, det vill säga sträckan ovan jord mellan Södra station och Centralen, som viktig att prioritera.

– Gör vi nu rätt insatser i Getingmidjan så kommer det inte bara ha effekt i Stockholmsområdet utan en nationell effekt. Det är ingen tvekan om att med den tunga belastning som vi har i järnvägssystemet, eftersom folk vill åka mer tåg, så är detta helt rätt investeringar, säger Eneroth (S).