Så kan Nackas t-banestationer se ut

Sickla station, västra entrén.
Sickla station, västra entrén.
Sickla station, östra entrén.
Sickla station, östra entrén.
Järla station.
Järla station.
Nacka centrum, mot Vikdalsvägen.
Nacka centrum, mot Vikdalsvägen.
Nacka centrum, mot Jarlabergsvägen.
Nacka centrum, mot Jarlabergsvägen.
Utformningen av sammanlagt sju nya t-banestationer presenterades i måndags.
Tre av stationerna är tänkta att byggas i Nacka.
Samtliga stationer har planerats så att de ska vara lätta att nå, nära annan kollektivtrafik och kännas trygga och välkomnade.
– Vi har hittat väldigt bra lägen i Nacka, säger Martin Hellgren, projektchef för tunnelbanans utbyggnad till Nacka och söderort .

Här bredvid kan du se förslagen på hur Nacka nya tunnelbanestationer kan komma att se ut.

Stockholms läns landsting presenterade illustrationerna i måndags.

Sedan tidigare är det känt att Nacka får tre t-banestationer: Sickla, Järla och Nacka centrum.

T-banestationen i Sickla kommer att få två uppgångar, en i västra änden och en i östa änden.

I västra änden kommer det att finnas anslutning till tvärbanan och Saltsjöbanan. En entré kommer att ligga vänd mot Saltsjöbanan och tvärbanan, en andra entré kommer att vara vänd mot Sickla handelsområde.

I östra änden får Sickla station en entré norr om Värmdöleden, och en entré mot handelsområdet.

Sickla station kommer att ligga på 40 meters djup och kommer att nås med rulltrappa och hiss. Plattformen blir 145 meter lång. Biljetthallen kommer att ligga nere vid plattformen.

 

Fakta

Här hålls samråden

Under samrådet kommer fyra öppna hus att hållas, varav representanter från Nacka kommun deltar vid ett möte:

Tisdag 15 november, klockan 15–19, Ersta konferens, Årstagatan 1K, Stockholm.

Måndag 21 november, klockan 15–19, restaurang Enarena, Palmfeltsvägen 1, Johanneshov.

Tisdag 29 november, klockan 15–19, Quality hotel Nacka, Värmdövägen 84, Nacka. Representanter från Nacka kommun deltar.

Torsdag 1 december, klockan 15–19, Fryshuset, lokal Klubben, Mårtensdalsgatan 6, Hammarby sjöstad.

Nästa station, Järla station, kommer att ligga högre nivåmässigt. Här kommer biljetthallen att ligga på markplanet. Entrén kommer att ligger på norra sidan av Värmdövägen.

Nacka centrum, den tredje och sista stationen i Nacka, får en entré norr om Värmdöleden, mot Jarlaberg, och en entré mot Nacka forum.

Även den här stationen kommer att ligga på 40 meters djup, och plattformen kommer att vara lika lång som de två andra, 145 meter.

Sickla station och stationen Nacka centrum är tänkta att få uppgångar i befintlig bebyggelse.

– Det har varit viktigt att de ska vara integrerade med hela bebyggelsen, säger Martin Hellgren.

Järla station är tänkt att byggas i en ny byggnad.

– Vi har hittat väldigt bra läge lägen i Nacka, summerar Martin Hellgren stationslägena i Nacka.

På onsdag 9 november går förslaget om t-banestationen ut på samråd, ett samråd som pågår fram till 8 december.

Ett av samråden kommer att hållas i Nacka (se faktarutan).

Vid de öppna husen kommer de att finnas material om t-baneutbyggnaden för allmänheten att ta del av. Det finns även möjlighet att ställa frågor.

Allmänheten har redan sedan tidigare hört av sig om de nya tunnelbanesträckningarna.

Vanligast fråga är när t-banan är klar, och hur det påverkar en själv.

– Det har varit viktigt för oss att höra dessa synpunkter så att vardagen kan fungera under byggandet, säger Martin Hellgren.

– Det kommer att märkas att vi bygger, men utbyggnaden av tunnelbanan är bara en liten del av allt som händer av nybyggnationer i Nacka

– När det gäller buller kommer vi att följa de riktlinjer som gäller. Vi kommer inte att bullra på nätter, däremot på dagtid.

Byggstarten av nya tunnelbanan är tänkt till 2018–2019. Byggtiden är mellan sju och åtta år.