Klart: Tvärförbindelsen ska gå i tunnel

Den norra korridoren, alltså den röda, är den som Trafikverket har valt.
Den norra korridoren, alltså den röda, är den som Trafikverket har valt.
Tvärförbindelse Södertörn ska gå i tunnel under Flemingsbergsskogen. Det beskedet lämnade Trafikverket i dag.
Nu ska mer exakt sträckning utredas och om det blir en tunnel genom Glömstadalen.

Tvärförbindelse Södertörn kommer att gå i den norra av de tre föreslagna korridorerna. Det vill säga den sträckning där den nya vägen ska gå i en tunnel under Flemingsbergsskogen. Det beskedet lämnade Trafikverket i dag.


Läs mer: Ny trafikled över Södertörn på väg


– Nu kan vi koncentrera oss på bara ett alternativ och ta fram de bästa förutsättningarna för att kunna få en godkänd vägplan och byggstart 2020. Därför är detta en viktig milstolpe för oss, säger Alexandra Stassais Söderblom, projektchef på Trafikverket i ett pressmeddelande.

Den norra korridoren är den som alla kommuner på Södertörn har förordat.

– Mycket glädjande att Trafikverket bestämt sig för det alternativ som vi förespråkade från Huddinges sida. Det innebär att vägen får den rakaste sträckningen, samtidigt som den dras i tunnel under Flemingsbergsskogen och Glömstadalen vilket innebär bra framkomlighet, skyddande av värdefull natur och möjliggörande av nya bostäder. Nu är det viktigt att Trafikverket snabbt får spaden i marken och att vägen kommer på plats, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd i Huddinge med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Tunnel genom Glömstadalen

Nu går arbetet vidare med att se över mer exakt placering av var den nya vägen ska gå och var trafikplatserna ska ligga. Huddinge kommun vill se en tunnel under Glömstadalen för att kunna kan bygga bostäder där.

På måndag förslås fullmäktige i Huddinge godkänna förslaget till avsiktsförklaring med Trafikverket för en tunnel genom Glömstadalen i stället för en väg över åkrarna. Avsiktsförklaringen innebär att kommunen och Trafikverket ska dela på kostnaden för en tunnel genom Glömstadalen, som uppskattas kosta mellan 600-800 miljoner kronor.

– En väg i ytläge skulle skära som en barriär rakt genom Glömstadalen och förhindra byggandet av den nya stadsdelen i Loviseberg. Det är pengar som kommunen får ligga ute med, men tanken är att vi ska kunna ta in det i exploateringsintäkter, säger Malin Danielsson.

Resterande del av vägen finansieras av staten.

Kritik från Miljöpartiet

Miljöpartiet ser inte alls med blida ögon på beskedet. Partiet menar, med stöd av Naturvårdsverket, att miljöaspekterna inte beaktas i planeringen.

– Alldeles oavsett sträckning, frontalkrockar Tvärförbindelse Södertörn med både regionala och nationella klimatmål. Detta är oomtvistat. Vi kan inte ha mål om utsläppsminskningar, samtidigt som planeringen av nya motorvägar fortsätter att driva upp ett ökat bilberoende. säger Marica Lindblad (MP), kommunalråd i Huddinge.

Trafikverkets val av korridor går inte att överklaga.

Planen är att vägen ska vara färdigbyggd 2026.