Knappa på mobilen vid ratten kan bli förbjudet

Det kan snart bli olagligt att ha en hand på mobilen.
Det kan snart bli olagligt att ha en hand på mobilen.
Oppositionen i riksdagen vill driva igenom en lag mot att knappa på mobiltelefoner samtidigt som man kör bil.

– Vi kräver en lagstiftning, säger Anders Ygeman (S).

De fyra oppositionspartierna i trafikutskottet är eniga om att det behövs lagstiftas kring användandet av mobiltelefoner vid bilkörning och har därmed majoritet i riksdagen. På onsdag nästa vecka, den 27 mars, beslutar riksdagen om att beordra regeringen att ta fram ett lagförslag.

– Vi kräver en lagstiftning. Undersökningar visar att 60 procent av bilisterna pratar i telefon utan handsfree och att olycksrisken då 23-faldigas, säger Anders Ygeman (S), ordförande i trafikutskottet.

Enligt oppositionen ska lagen enbart gälla handhavandet av mobiltelefoner, det ska fortfarande vara lagligt att prata i telefon.

– Men det kommer att krävas handsfree med röstuppringning. Det vi vill sätta stopp för är att förarna sms:ar och twittrar under bilkörning. Det ska alltså vara förbjudet att använda handen till att sköta mobiltelefonen, säger Anders Ygeman.

Oppositionen anser att lagen höjer trafiksäkerheten.

– Sverige är det enda EU-land utan lagstiftning på området. Jag är själv från Årsta och alla som kör i Stockholmstrafiken vet att det är för många som sitter och smsar och därför kör vingligt, säger Anders Ygeman.

De styrande allianspartierna – som alltså är i minoritet i den här frågan – är emot en lagstiftning.

– Det går inte att lagstifta mot dumhet. Det här är ren plakatpolitik, säger Jan-Evert Rådhström (M), vice ordförande i trafikutskottet.

Alliansen anser att en lagstiftning blir kontraproduktiv.

– Problemet med en lag är att den blir ett slag i luften. Lagen blir väldigt omfattande för att den ska definiera allt som ska vara olagligt. Problemet är då att allt annat per automatik blir lagligt. Teknikutvecklingen på det här området går också väldigt snabbt. En lag kommer att ta fyra år innan den blir verklighet. Det innebär att gårdagens lagstiftning ställs mot morgondagens teknik, säger Jan-Evert Rådhström.

Alliansen förespråkar i stället bättre information till bilisterna.

– Det går att skärpa lagen om vårdslöshet i trafik och göra alla distraherande moment olagliga. Det blir då lika olagligt att knappa på en smartphone och förlora blicken från vägbanan som att läsa Lokaltidningen Mitt i under bilkörning. I vissa lägen – som i långa Stockholmsköer – kan det vara positivt att ha en telefon till hands för att ringa och berätta att man blir sen hellre än att man stressar upp sig, säger Jan-Evert Rådhström.