Här kommer Vallentunavägen dras

Granakurvan mellan Vallentuna och Upplands Väsby.
Granakurvan mellan Vallentuna och Upplands Väsby.
Nu är det klart vilken sträckning väg 268 mellan Vallentuna och Upplands Väsby kommer att ha.
Sträckningen som valts innebär en längre cykelväg och snabbare förbindelser mellan Väsby och Vallentuna.
Men också att vägen klyver gårdar itu.

Nu har Trafikverket bestämt sig för vilken sträckning väg 268 mellan Vallentuna och Upplands väsby ska få när vägen rustas upp.

Man har fastnat för alternativet ”befintlig väg” och slutar därmed att utreda de två andra alternativen som kallades för korridor nord och syd.

Missvisande namn

Alternativet kallas för befintlig väg. Men benämningen är missvisnade. Från Gullbron i Vallentuna till kommungränsen mellan Vallentuna och Upplands väsby kommer vägen att få en ny sträckning.

– I det fortsatta arbetet är de största utmaningarna att hitta den bästa vägdragningen med så lite påverkan på kultur- och naturmiljö som möjligt samt att minimera intrång på berörda fastigheter, säger projektledare Åsa Dolk.

Säkraste alternativet

Trafikverket har fastnat för alternativ befintlig väg efter en lång period av utredningar. Alternativet är det som anses vara bäst när man sett till så väl ekonomisk genomförbarhet som trafiksäkerhet, miljökonsekvenser och kulturmiljö.

Ändå är det marker som klyvs itu när vägen så småningom dras om. Markägare i Sursta, i Vallentuna anser att förslaget är förödande för deras marker.

Syftet med upprustningen är att få snabbare och säkrare förbindelser mellan Vallentuna och Upplands Väsby.

Från Upplands Väsby är det 311 personer som pendlar till Vallentuna, enligt statistik från 2015.  Från Vallentuna är det 435 personer som pendlar till Upplands Väsby per dag.

I projektet ingår också en satsning på cykelvägar. Nu är det klart att en cykelväg från Gullbron och hela vägen till Upplands Väsby ska byggas.

Det finns också tankar på att bygga en cykelväg mellan Gullbron och centrala Vallentuna.

På Vallentuna kommun skulle man också gärna se en satsning på trafiksäkehetsåtgärder vid korsningarna mellan väg 268 och Tallhammarsvägen och Teknikvägen.


Så ska vägen dras:

 

Fakta

Så påverkas Upplands Väsby

  • Ny trafikplats planeras i Hammarby. Ramper i norrgående riktning eller en hel trafikplats med anslutningar både i norrgående och södergående riktning.
  • Detaljplanearbetet för Wijk Oppgård kan fortsätta enligt plan då vägen behåller sin nuvarande sträckning. Där planeras en ny skola och runt 140 bostäder.
  • Trafikplats Glädjen kan rustas upp men det är inte bestämt hur.
  • Om Hammarby får ramper i två riktningar planeras ett extra körfält vid sidan av E4:an mallen Glädjen och Hammarby.
Källa: Trafikverket