Kommunen kan få hjälp med finansiering av Spårväg syd

Spårväg syd Flemingsberg
Det är fortfarande mitt uppe i förhandlingarna om hur en eventuell spårväg mellan Älvsjö station och Flemingsberg, Spårväg syd, ska finansieras.
Ikea vill vara med och finansiera Spårväg syd.

Det öppnar upp för att fler privata finansiärer är med bekostar spårvägen så att kommunens ekonomi ska belastas så lite som möjligt.

Det är fortfarande mitt uppe i förhandlingarna om hur en eventuell spårväg mellan Älvsjö station och Flemingsberg, Spårväg syd, ska finansieras.

Förhandlingarna mellan staten, landstinget, Huddinge kommun och Stockholms stad väntas vara klara till årsskiftet, men enligt kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M) står parterna fortfarande långt ifrån varandra.

– Vi vill givetvis att det ska belasta Huddinge kommuns ekonomi så lite som möjligt, även om min magkänsla just nu säger att det kommer att kosta i medfinansiering, säger han.

Men nu kan kommunen komma att få hjälp av medfinansiärer i kommunen som tjänar på att Spårväg syd blir av.

Spårvagnssträckningen är planerad att gå förbi Ikea i Kungens kurva och Ikea meddelar att man kan tänka sig att stå för 22 miljoner kronor av projektet.

Enligt Daniel Dronjak Nordqvist (M) öppnar det upp för att kommunen kan ställa krav på att flera som tjänar på Spårväg syd ska vara med och avlasta kommunen med utgifter för spårvägen.

– Det är bara en liten del av vad projektet kostar, men det är en viktig symbol och kan bli vägledande för att andra bostadsföretag eller vad det kan vara som vill bygga i anslutning till stationer längs vägen är med och finansierar, säger han.

Totalt beräknas hela projektet kosta 4,3 miljarder. Och om Spårväg syd blir verklighet ska premiärturen gå år 2023.