Körfält flyttas på E4 vid Kungens Kurva

Vägarbete vid Kungens kurva i mars 2017.
Vägarbete vid Kungens kurva i mars 2017.
En flytt av körbanorna på E4 förbereds nu vid Kungens Kurva. Orsaken är att på- och nedfarten till Förbifart Stockholm ska byggas, där körbanorna nu finns.

Körbanorna flyttas ut till sidorna av arbetsområdet, på sträckan Trafikplats Lindvreten–Kungens kurva. De planeras vara klara i oktober. Först flyttas trafiken som går norrut, och ett par veckor senare den som går söderut.

Vägarna får, precis som i nuvarande trafiklösning, tre körfält i varje riktning och körfältsbredden blir densamma.

– Flytten av körfälten kommer inte att skapa köer på motorvägen, säger Anette Håkans, Trafikverkets kommunikatör för Förbifart Stockholm.

Reservationen är att bilisterna kan behöva en viss invänjningstid, och att det kan bromsa upp trafikflödet i början.

När trafiken flyttats startar bygget av nya vägar och en tunnelmynning, ungefär i höjd med Ikea. De tas i bruk när Förbifart Stockholm öppnar 2026.

Påfart Lindvreten breddas

Ännu en förändring är på gång för trafikanterna. Nu i april börjar arbetet med att bredda påfart Lindvreten söderut, liksom korsningen vid Vårby allé. På så sätt skapas två körfält, där det i dag bara finns ett – från Vårby allé och Mc Donald’s genom korsningen och ut på påfarten.

Arbetet beräknas vara klart i början av juni. Det görs för att minska köerna på Skärholmsvägen och Kungens kurvaleden, som blivit värre av bygget av Förbifart Stockholm.