Sveaplan prövar tålamodet för cyklister

Magnus Holmbergh har tid att vänta för grönt.
Magnus Holmbergh har tid att vänta för grönt.
Hur många minuter och sekunder är det rimligt att behöva vänta på grönt ljus?
Mitt i tog med tidtagaruret och gav sig ut på en tålamodskrävande cykeltur till några av stans ökända korsningar.
– En röd sekund upplevs ofta som tre vanliga, säger Mathias Nordlinder som är trafiksignalingenjör på Stockholms stad.

Mitt i efterlyste trafikljusen som upplevs som särskilda besvärliga för cyklisterna i bland annat Facebook-gruppen Cykla i Stockholm och svaren rasade raskt in.

Sveaplan var en av platserna som flera tog upp som särskilt tålamodsprövande. Och ja, det tar sin tid att ta sig över korsningen egentligen oavsett var du åker över. Nästan exakt två minuter när Mitt i provcyklar.

– Man får inte stressa, konstaterar Magnus Holmbergh som cyklat in från Lidingö.

Var går din gräns för länge du tycker man kan vänta vid ett trafikljus?

– Det är svårt att säga men jag cyklar aldrig mot rött, säger Magnus Holmbergh samtidigt som en kvinna på cykel tröttnar att vänta och cyklar över när det uppstår en lucka i trafiken.

Foto: Pekka Pääkkö

Cykeln prioriteras

En vanlig uppfattning bland cyklister är att trafikljusen är anpassade efter bilarna och att cyklisterna hamnar i kläm. Men det är inte riktigt sant säger Mathias Nordlinder som är trafiksignalingenjör på Stockholms stad.

– Vi prioriterar cykel och kollektivtrafik. Det här är en politisk fråga och signalen från politiken har varit att det inte är bilen som ska prioriteras, säger han.

Som en av de ansvariga för stadens trafikljus får Mathias Nordlinder många synpunkter från trafikanterna. Bilisterna, cyklisterna, fotgängarna och alla andra trafikanter har en sak gemensamt.

– Alla känner sig underprioriterade. Vi får ofta synpunkter i korsningar där det samlas mycket trafik, som Skanstull. Men det är jättesvårt att lösa. Det är sällan signalen som är problemet utan hur själva korsningen är byggd, säger Mathias Nordlinder.

Allgrönt på försök

Ett problem för cyklister och fotgängare är att man ofta behöver invänta två trafikljus för att kunna göra en vänstersväng. I korsningen Gamla Tyresövägen/Sockenvägen i Enskede används vad som kallas allgrönt för fotgängare och cyklister. Det innebär att det blir grönt åt alla håll för cyklister och fotgängare.

Trafikkontoret utreder möjligheten att göra tester av allgrönt i fler korsning. Men inte heller den här modellen är fri från nackdelar.

– Det kan bli konflikt mellan cyklister från olika håll där båda har grönt. Tiden det är grönt åt gången blir heller inte längre så fotgängare kanske inte hinner över så för dem kan det vara en nackdel, förklarar Mathias Nordlinder.

Grön våg för cyklister

Ytterligare en modell för att snabba på cyklingen vid trafikljus är att införa grön våg. Det finns redan i rusningstid på Götgatan, Skeppsbron söderut och delar av Sveavägen.

Tanken är att om man startar i ena änden av sträckan så ska man kunna åka hela sträckan utan att stanna om man håller en hastighet runt 18-20 km/h.

– Traditionellt har man använt det här för motorfordon. Det är av miljöskäl för att undvika för många start och stopp. Cyklister har dock en tendens att sprida ut sig lite mer vilket gör det svårare, säger Mathias Nordlinder.

Fakta

Tre andra korsningar med lång väntetid

Nybroplan:

Tid att ta sig igenom korsningen: 3 min 14 sekunder (tre trafikljus)

Västerbroplan:

Tid att ta sig igenom korsningen: 2 min 8 sekunder (fyra trafikljus)

Hornstull:

Tid att ta sig igenom korsningen: 2.54 (två trafikljus)