Krav på ännu fler miljöbilar

STOCKHOLM 2012 registrerades 45,5 procent fler miljöbilar i länet jämfört med året före. Men Gröna Bilister vill påskynda spridningen av miljöbilar.

Vägtrafiken står för ungefär en tredjedel av Sveriges samlade klimatpåverkan, så det är helt avgörande att minska bilismens utsläpp. Därför är det viktigt att allt fler väljer bilar med låg miljöpåverkan, samtidigt som vi måste köra mindre, säger Mattias Goldmann på Gröna Bilister.