Krav på central trafikinformation

Trafik Miljöpartiet vill se en gemensam trafikledningscentral för kollektivtrafiken i Stockholm.

I dag har många olika aktörer ansvar för informationen inom kollektivtrafiken, vilket gör att den ofta blivit spretig och långsam menar MP i en motion till landstingsfull­mäktige.

Genom att samordna informationen tror man att resenärerna ska få bättre och snabbare trafikinformation.