Kravet från Kilén: Fixa ersättningstrafiken

Ersättningstrafiken har varit en prövning för Vallentunapendlare.
Ersättningstrafiken har varit en prövning för Vallentunapendlare.
Förra veckan träffade kommundirektör Victor Kilén entreprenören Arriva och trafikförvaltningen. Syftet: Komma tillrätta med problemen i ersättningstrafiken.

Kommunens utgångspunkt är att ersättningstrafiken måste fungera under den tid som Roslagsbanan står stilla och att detta ytterst är

Victor Kilén, Paria Liljestrand, Vallentuna

Victor Kilén, Parisa Liljestrand

Landstingets ansvar. De ska säkerställa att Arriva sköter sitt uppdrag med detta. Bland annat att lära chaufförerna att hitta rätt.

Här är lista på åtgärder från Arriva:

  • Hyrt in extra fordon för att kompensera för de skador som uppstod i början av avstängningsperioden pga snöfallet
  • Infört coachning (lots) på bussarna av de nya förarna
  • Repetitionsutbildning av förare avseende buss och linjekunskap
  • Förstärkning av trafikledningen med både trafikledare och informatörer
  • Utökat arbetstider och resurser i verkstäderna i Täby och Okvista
  • Utökat förstärkningstrafiken för att snabbare kunna sätta in åtgärder vid behov
  • Förstärkt trafikvärdarna vid stora knutpunkter (Vallentuna, Täby, Danderyd)
  • Flyttat om förare till att enbart köra 661/666X för att säkra upp Kårsta-Vallentuna
  • Förstärkning av den lokala ledningen i Norrortsdepån

Victor Kilén kommer fortsätta att ha regelbundna möten med Arriva för att följa upp att ersättniangtrafiken förbättras.