Kritik mot bristande underhåll

Ann Wallin tror att de borttynande vägmarkeringarna kan skapa farliga situationer, särskilt för de gående.
Ann Wallin tror att de borttynande vägmarkeringarna kan skapa farliga situationer, särskilt för de gående.
Det var bara Tullinge som fick sina trafikmärken påmålade i år.
Det var bara Tullinge som fick sina trafikmärken påmålade i år.
K P Arnoldssons väg är i dåligt skick men kommunen kan inte rusta den eftersom den ska grävas upp i samband med utbyggnaden av Tumba centrum.
K P Arnoldssons väg är i dåligt skick men kommunen kan inte rusta den eftersom den ska grävas upp i samband med utbyggnaden av Tumba centrum.
Tycker du övergångsställena i Tumba ser bleka ut?

Då ser du rätt. Målningen har ställt in sedan kommunens upphandling försenats.

Dessutom riktar bilförare kritik mot KP Arnoldssons väg som också är i dåligt skick.

Magnus Pelz som brukar köra genom Tumba på K P Arnoldssons väg är en som reagerat på det bristande vägunderhållet.

– Vägbeläggningen som är där har hyvlats bort och det är trafikfarliga situationer där övergångsställen har försvunnit, och underlagen är dåliga, säger han.

Ann Wallin som Mitt i Botkyrka-Salem träffar vid ett övergångsställe vid Victoriavägen oroar sig mer för andra än sig själv.

– Jag vet vart man kan gå över sedan tidigare, men för dem som inte vet var de är kan det vara farligt, säger hon.

Tommy Hall, är gatuingenjör i Botkyrka, berättar att de slitna linjerna beror på att kommunens upphandling av trafikmålningen försenades några månader.

– Vi fick inte klart med en ny entreprenör förrän det var för sent på året, de hann bara måla Tullinge, säger han.

Tommy Hall tycker dock inte att de otydliga markeringarna skapar farliga situationer, eftersom det finns skyltar vid övergångsställena.

Kommunen har även mottagit samtal om det dåliga skicket på K P Arnoldssons väg som inte kan rustas eftersom den ska grävas upp i samband med utbyggnaden av Tumba centrum. Företaget Citycon som skrev på kontraktet i slutet av 2014 har fortfarande inte fattat beslut om omfattningen av byggnationerna.

– Vi ska ta ett beslut i april, vi ligger i startgroparna, säger företagets områdesansvarige Magnus Bergman.