Kritik mot trafiken runt Haninges skolor

Jimmy Strigér, här med döttrarna Novalie och Saga, tycker att trafikmiljön utanför Måsöskolan i Vega är farlig.
Jimmy, med döttrarna Novalie och Saga, tycker att trafiken vid Vegas skolor är farlig.
Tobias Hammarberg (L) tycker att situationen runt Vegas skolmiljöer ä ohållbar.
Tobias Hammarberg (L) tycker att situationen runt Vegas skolmiljöer ä ohållbar.
Haga/Lyckeby-skolan, Hagaskolan, trafik
De första trafikåtgärderna som sätts in i år blir vid Hagaskolan.
Ribbyskolan i Västerhaninge.
Ribbyskolan i Västerhaninge ska kontrolleras när skolan nu utökas med yngre elever.
Jimmy Strigér, här med döttrarna Saga och Novalie, tycker trafikmiljön för barnen på väg till skolan i Vega är farlig.
Jimmy Strigér, och döttrarna Saga och Novalie, tycker trafikmiljön i Vega är farlig.
Tung trafik, höga hastigheter och stressade föräldrar – samtidigt som hundratals barn ska ta sig till skolan. Skolterminen är snart slut i Haninge – och det betyder även ett tillfälligt slut på oron hos många föräldrar i kommunen. Många tycker att trafiksituationen runt flera av Haninges skolor är alltför osäker.

En mängd synpunkter på trafikmiljön runt Haninges skolor har kommit in till Stadsbyggnadsförvaltningen det gångna året.

På senare tid som allra mest från Vega, som växer i rasande fart.

Jimmy Strigér, 35, nyinflyttad förälder i de nya radhusområdena, är en av dem som tycker trafikmiljön i Vega är oroande.

Hans ena dotter börjar Måsöskolan till hösten, som byggs ut som bäst just nu.

”Tror inte folk vet att det är 30”

– Det är en rallyzon på Vardövägen. Det är 30 kilometer i timmen som råder, men de flesta kör i 50-70. Vi har varit på kommunen om trafikmiljön, men inget händer. När vi berättat om miljön får vi till svar ”men det är ju olagligt att köra mer än 30 där”. Jo, vi vet, och vad gör ni då åt det? säger Jimmy Strigér.

När vi går med honom och döttrarna längs Vardövägen, gasar flera bilar förbi oss i hög fart, rätt in på de smala villagatorna.

– Jag tror inte folk vet om att det är 30, säger Jimmy Strigér.

På facebook försöker Vegabor själva ta diskussionen med andra Vegabor.

– Det har blivit att man försöker filma bilister och lägga upp på för att få personer att tänka på farten. Men kommunen och polisen måste göra mer. Skylta upp mer vad som gäller i Vega, göra fler övergångsställen, väggupp eller sätt ut blomlådor. Kunde polisen kontrollera hastigheten här vore det bra. Jag ser aldrig någon polis i Vega, säger Jimmy Strigér.

Sikten skyms av parkerade bilar

Tobias Hammarberg, gruppledare för Liberalerna i Haninge och själv Vegabo, har i fullmäktige sagt att situationen vid Måsöskolan och förskolan Alprosen är ohållbar.

– Det förekommer hastigheter som går alldeles för fort och det är ju också begränsat med parkeringsutrymmen i Vega just nu. Vid hämtning och lämning är det väldigt trång gatumiljö och väldigt mycket trafik vid skolmiljöerna, säger Tobias Hammarberg.

– Folk tvingas parkera utmed gatorna eftersom parkeringsplatserna inte räcker till, och bilarna skymmer sikten. Det är ett under att ingen allvarlig olycka skett, man är glad varenda dag det inte hänt något, fortsätter han.

Tobias Hammarberg (L)

Tobias Hammarberg (L) tycker att något måste göras åt trafikmiljön i Vega.

– Men vi föräldrar i Vega måste också ta större ansvar. Man kanske ska gå upp 10 minuter tidigare och gå och lämna barnen i stället för att ta bilen, säger han.

Trafiken vid tre skolor undersöks i år

Hagaskolan, Ribbyskolan och sedan Måsöskolan är de skolor där trafikmiljön under året ska kontrolleras av kommunen. Därefter står andra skolor på tur.

Projektet handlar inte bara om hur skolvägen ser ut utan också om hur trafiksituationen kring skolorna upplevs.

– I arbetet frågar vi alla barn och föräldrar vid skolorna hur de upplever vägen till skolan, för att ta reda på vilka åtgärder som behövs, säger Haninges trafikchef Helena Hartzell.

Haga/Lyckeby-skolan, Hagaskolan, trafik

Vid Hagaskolan i Vendelsö sätts de första trafikåtgärderna in i år, enligt kommunen.

– Vi kan ju försöka dämpa farten med farthinder, men vi behöver också förbättra tillgängligheten för gångtrafikanter och cyklister. Då kan föräldrarna välja att gå och cykla i allt högre grad. Men vi kan inte bygga bort trafiken, föräldrarna själva måste välja gå och cykla i allt högre grad, säger hon.

En viktig sak är just att få folk att följa 30 kilometer i timmen vilket gäller vid alla Haninges skolor, säger hon.

– Förra skolstarten prioriterade polisen trafiken vid våra skolor och vi hoppas de gör det i höst också, säger Helena Hartzell.

När det gäller Vega har kommunen gjort åtgärder, säger säger Helena Hartzell.

– Vi har förbättrat säkerheten genom ett nytt upphöjt övergångsställe över Vardövägen i höjd med Ishavsvägen, och vi har reglerat korsningen vid Brusewitz väg med ett fyrvägsstopp. Även på Jökelvägen har vi gjort åtgärder. Men vi vet att det är mycket byggtrafik i Vega, och vi har det vägnät vi har och skolorna ligger där de ligger. Och Vardövägen kommer bli allt mer trafikerad, fortsätter hon.

Fått 180 000 för att säkra skolvägarna

Även Tungelsta skola anses av många ha en problematisk trafikmiljö.

– Tungelstavägen är ju väldigt trafikerad och har mycket tung trafik. Men det är ju en statlig väg och Trafikverket undersöker möjligheten att bygga en tunnel under vägen där barnen kan passera utan att blandas med fordonstrafiken. Men det är svårt för oss att påverka saken, säger Helena Hartzell.

Hon säger att skolvägar och barns säkerhet är en väldigt högt prioriterad fråga för kommunen.

– Men man ska samtidigt komma ihåg att skolvägsolyckor i Haninge är väldigt, väldigt ovanligt. Detta handlar väldigt mycket om känslan av trygghet, säger hon.

Ribbyskolan i Västerhaninge.

Trafikmiljön vid Ribbyskolan i Västerhaninge ska kontrolleras när nu fler och yngre elever nu börjar gå här.

I höst ska åtgärder i alla fall påbörjas vid Hagaskolan, berättar Helena Hartzell.

– Även om vi inte kan genomföra alla trafikåtgärder så får vi inte dröja för länge med de vi kan genomföra. Barnen och de vuxna ska ju känna att synpunkterna tas om hand, säger hon.

Under 2017-2018 har stadsbyggnadsförvaltningen fått 180 000 kronor ur kommunens så kallade klimatmiljon för att jobba med säkra skolvägsprojekt.

Åtgärder som kan bli aktuella är hastighetsdämpande åtgärder, mer gång- och cykelväg, och vandrande skolbussar.

– Det handlar också om att vi ska informera om säkra skolvägar och avlämningsplatserna vid skolorna, säger Helena Hartzell.

”Måste få till en kultur”

Så sent som i februari i år vann Ribbybergsskolan i Västerhaninge Trafikkalenderns rikstäckande tävling som att eleverna ska gå och cykla flest kilometer till och från skolan under en månads tid.

– Jag hoppas den vinsten får effekt, säger Helena Hartzell.

– Det är väldigt utmanande med den koncentrerade trafiken vid 8-tiden på morgonen vid skolorna. Vi måste få till en kultur att så många barn som möjligt går eller cyklar till skolorna i stället för att föräldrarna kör ända fram till skolan.