Kungens kurva stängs av vid sprängningar

Arbete med Förbifart Stockholm, sett från gång- och cykelbron vid Heron City.
Arbete med Förbifart Stockholm, sett från gång- och cykelbron vid Heron City.
Motorvägen vid Kungens kurva stängs av två gånger per dag, från och med nyår. Orsaken är tunnelsprängningar för Förbifart Stockholm.

Sprängningarna ska göras två gånger per dag, klockan 10 och klockan 14. Samtidigt ska trafiken i båda riktningarna stängas av, under tio minuter.

Risk för viss köbildning alltså, även om sprängningarna förlagts vid tidpunkter då det inte är rusningstrafik.

– Det kommer att vara så i ungefär ett år. Framåt våren, när det är ljust på kvällen, ska vi spränga en gång vid 19-tiden också, om det behövs, säger Anette Håkans, Trafikverkets kommunikatör för Förbifart Stockholm.

Under sprängningarna fälls bommar ner, vid trafikplats Kungens kurva för dem som kör söderut och nära trafikplats Lindvreten för dem som kör norrut. Dessutom stängs gång- och cykelbron i höjd med Heron City att av, om det sprängs i närheten av den.

– Det kan ju vara lockande att ställa sig där och titta, men det kommer att vara förbjudet. Det ska stå vakter där, säger Anette Håkans.

Fakta

Förbifarten öppnar 2026

Förbifart Stockholm ska gå från Kungens Kurva till Häggvik. Av den 21 kilometer långa sträckan ska drygt 18 kilometer gå i tunnlar.

Tunnlarna beräknas öppna för trafik 2026. De blir en av världens längsta tunnelsystem i stadsmiljö. Delvis ska de ligga på nära 60 meters djup.

Tunnlarna byggs med två separata tunnelrör med  vardera tre körfält i respektive riktning.

Den längsta tunneln blir den mellan Kungens kurva och Lunda. Den blir 16,5 km lång. Norr om Hjulsta ska en 1,8 kilometer lång tunnel gå under Järvafältet.

Källa: Trafikverket