Landstingets fruktade byggprojekt växer

Depån i Högdalen måste byggas ut ännu mer än det var tänkt.
Depån i Högdalen måste byggas ut ännu mer än det var tänkt.
Planerna på en utbyggd tågdepå i Högdalen görs om. Skälet: Det krävs en större depå än vad landstinget tidigare räknat med.
Även den tänkta dragningen av anslutningsspår till t-banans Farstalinje kan behöva ändras.

Tunnelbanans gröna linje ska få fler avgångar. Ändå är det nog få som har sett fram emot utbyggnaden av tågdepån i Högdalen, som är själva förutsättningen för trafikökningen. Fyra år av sprängningar under mark, främst i Hökarängen, väntar när anslutningsspåren ska dras.

Depån måste bli ännu större

Och nu kommer landstinget med ett mardrömsbesked: Planerna som har presenterats för allmänheten måste göras om. Det krävs en större depå än man tidigare har räknat med.

Tänkt dragning av anslutningsspår till ny t-banedepå.

– Att planera och sen genomföra ett så här stort och komplext bygge är en omfattande process, med slutmålet att bygga bästa möjliga anläggning. Då ingår det att vi omprövar, testar och utreder innan byggstart, så att både byggtiden och den färdiga utbyggnaden blir så bra som möjligt, säger projektchef Johan Bergstrand i ett pressmeddelande på landstingets hemsida.

Konkret handlar utökningen om att det behövs fler uppställningsplatser för tågen, och eventuellt också fler verkstadsplatser.

Även kopplingen mellan depån och gröna linjens Farstagren ska ses över, uppger landstinget. Enligt tidigare förslag är spåren tänkta att gå i två tunnlar under mark från Hökarängen och Gubbängen.

Görs dragningen om kan det innebära att andra närboende och verksamheter påverkas, skriver landstinget i sitt pressmeddelande.

Ännu oklart med byggstart

Nu väntar nya utredningar. Resultatet av dem kan påverka den kommande järnvägsplanen, som beskriver hur mycket mark som behöver tas i anspråk.

Nya samråd kan också behöva genomföras. Den information som gått ut till allmänheten vid tidigare samråd kan bli inaktuell. 

– Om vi gör så stora förändringar att det krävs nya samråd så kommer vi att ha det. Det är viktigt att de som kan påverkas av våra arbeten får sin chans att ha synpunkter, säger Johan Bergstrand.

Byggstarten var tidigare planerad till slutet av 2018. Enligt SL är det för tidigt att säga om den tidpunkten kommer att ändras.

Fakta

Bakgrund

När tunnelbanan byggs ut behövs nya tåg och även mer kapacitet för att ta hand om tågen.

Därför ska den befintliga tågdepån i Högdalen byggas ut med både uppställningsspår och verkstadsplatser.

Idag går spår från depån till tunnelbanans Hagsätragren. När den i framtiden blir en del av Blå linje behövs även nya anslutningsspår från depån till Farstagrenen.

Spåren är tänkta att ligga i en bergtunnel som ska sprängas ut under mark i främst Hökarängen – bland annat under Hökarängsskolan.

Enligt landstinget är det arbetet med tunneln som kommer att vara mest störande för allmänheten.