Lånecyklarna sprider sig ut till förorterna

Stockholms innerstad har haft lånecyklar sedan 2006, Lidingö hakade nyligen på.

Nu står ytterstaden på tur. Först ut är söderort och västerort.

– Vi har precis inlett diskussioner med staden, säger Claes Kugelberg, etableringsdirektör på reklamföretaget Clear Channel Sverige AB som har driver lånecykelsystemet i Stockholm.

I dag finns 110 stationer och 1 100 cyklar att låna i Stockholm, samtliga i innerstan.

Nu står ytterstaden på tur. Clear Channel har lånecykelsystem på många ställen i världen. Företagets erfarenhet är att man måste börja i mitten och bygga sig utåt för att det ska bli användarvänligt.

– Det måste vara ett finmaskigt nät, lätt för cyklisten att få tag på en cykel när man vill, och lätt att lämna ifrån sig den när man kommer fram, säger Claes Kugelberg.

Etableringen på Lidingö nyligen var ett naturligt steg eftersom det befintliga cykelnätet i dag sträcker sig ut till Ropsten.

Utbyggnaden i Stockholms ytterstad kommer förmodligen att starta med västerort och närförorterna i söder.

Exakta vilka platser som kan bli aktuella vill Clear Channel inte gå in på, eftersom diskussionerna med staden just startat. Men att få tillstånd för cykelställ på platser där folk rör sig är inte lätt.

– I innerstaden har vi diskuterat långt fler platser än vi fått bygglov för, säger Claes Kugelberg.

Solna och Nacka är ytterligare två Stockholmskommuner som varit på gång med lånecyklar.

I Solna pågår just nu en bygglovsprocess, vars utgång är osäker.

I Nacka har processen tillfälligt bromsats upp. Stötestenen är reklamskyltarna som finansierar låne­cyklarna.

– I grunden är vi väldigt positiva till att öka cyklandet och på det sättet koppla ihop Stockholm, men vi har en reklampolicy att se över innan vi kan sätta igång. Den förbjuder reklam på allmän platsmark, säger Mikael Ranhagen, trafikchef i Nacka.

Utbyggnaden startar troligen i västerort och söderort.