”En lightversion av Huvudstaleden i tunnel”

Den nya tunneln, 1700 meter lång, är tänkt att gå från punkt A och B på kartan.
Den nya tunneln, 1700 meter lång, är tänkt att gå från punkt A och B på kartan.
Pehr Granfalk (M) är kommunstyrelsens ordförande i Solna.
Pehr Granfalk (M) är kommunstyrelsens ordförande i Solna.
"En lightversion av Huvudstaleden i tunnel".
Så beskriver kommunalrådet Pehr Granfalk (M) den bästa framtidslösningen för att minska trafikinfarkten i Solna när utredningen nu är klar.

Frågan om huruvida det är en bra idé att bygga Huvudstaleden i tunnel eller ej har varit under utredning hos Trafikverket. Tanken är knappast ny, utan har diskuterats i decennier.

Nu visar utredningen att idén visserligen är god för Huvudsta, och även centrala Solna, då framkomligheten troligtvis skulle öka. Minskade barriäreffekter och miljöstörningar i Huvudsta landar på pluskontot.

Däremot begränsas den regionala nyttan.

– Den lösningen riskerar att leda till flaskhalsar vid påfarten och avfarten vid bron mot Bromma. Även vid Pampas riskeras det bli en flaskhals, säger Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande.

Förespråkar en lightversion

Under utredningsarbetet framkom dock ytterligare ett förslag, om en alternativ utformning av tunnellösningen. Förslaget innebär en mindre tunnel med lägre kapacitet i hanteringen av trafikflöden och färre trafikplatser

– En lightversion av Huvudstaleden i tunnel. Inte lika lång, inte lika komplicerad, inte lika dyr, kommenterar Pehr Granfalk.

Nu ämnar staden gå vidare med planerna på den lite mindre tunneln.

En fyrstegsraket ska lösa kaoset

Tunnelplanen är en av fyra delar i en framtida helhetslösning för att komma till rätta med trafikkaoset.

Man vill även gå vidare med planerna på en ny gata som ska knyta ihop Frösundaleden med Huvudstaleden, gärna ovanpå en överdäckad Mälarbana, som Mitt i har skrivit om tidigare.

En ny stombusslinje mellan Bromma och Mörby samt möjligheten att öppna en till tunnelbaneuppgång från stationen vid Västra skogen ingår i fyrstegsraketen.

Frågan om Huvudstaleden i tunnel ska upp på kommunstyrelsens sammanträde den 13 november.

Oppositionen: Ingen nytta med projektet

Bernhard Huber (MP), gruppledare, kommenterar planerna syrligt.

– Nu ska Huvudstaleden begravas i ännu en utredning. Moderaterna har tydligen svårt att acceptera att det nu står svart på vitt att tunneln är samhällsekonomiskt olönsam och att ingen i regionen ser någon nytta med projektet.

Fakta

Tunneln blir 1700 meter lång

I utredningen föreslås en sträckning för Huvudstaleden mellan Huvudstabron och Pampaslänken med fyra körfält; två stycken i vardera riktningen samt anslutningar till Frösundaleden med av- och påfartsramper till Storgatan.

Leden förläggs i en cirka 1 700 meter lång tunnel under Huvudsta.

Tunneln kommer att ansluta till den befintliga trafikplatsen i Karlberg och en ny trafikplats i Huvudsta. På detta sätt skapas en länk mellan Essingeleden, Norra länken och Pampaslänken i öst och Frösundaleden och Huvudstabron i väst.

Investeringskostnaden beräknas till cirka 4,7 miljarder kronor. Genomförandetiden beräknas till cirka 10 år, varav 6 år utgör faktisk byggtid.

Källa: Trafikverket/Solna stad