Lönsamt klaga på skattebeslut

Stockholm Under det förs-ta halvåret fick nästan 3 600 personer i Stockholm och Göteborg rätt eller delvis rätt när de begärde en överprövning av trängselskatt. Det visar statistik från Skatteverket.

– Merparten av de fall där enskilda får rätt handlar om feltolkningar av registreringsskyltarna, säger Jonas Back vid Skatteverket.

Feltolkningarna beror på allt från smuts till fel på skylten så att en bokstav ser ut som en annan.