Det här hänger löst i landstingets nya budget

förarlös tunnelbana och bromma sjukhus
Bromma sjukhus kan säljas och satsning förarlös tunnelbana stoppas.
Stramare tyglar – så kan landstingets budgetförslag för 2018 kort sammanfattas. Förslaget avslöjar också planer på att sälja Bromma sjukhus, att pausa satsningen på förarlös tunnelbana och att landstingsbyråkrater hänger löst.

Stockholms läns landsting omsätter runt 90 miljarder kronor årligen.

Budgetförslaget för 2018 kan beskrivas som ”tajtare” och med ”stramare tyglar”.

Enligt landstingsdirektör Malin Frenning – landstingets högsta tjänsteman – beror det på att skatteintäkterna ser ut att minska i Stockholm då högkonjunkturen mattas av.

Pengar måste sparas.

Eller flyttas. Frenning säger att landstinget behöver ställa om – och flytta kostnader inom landstinget.

Vi effektiviserar i det befintliga (…) genom att flytta kostnader

Det betyder alltså att pengar ska omfördelas inom landstinget – något som på vissa håll kommer att upplevas som en besparing.

Frenning utesluter varken uppsägningar eller slopade konsultavtal.

– Vi effektiviserar i det befintliga med digitalisering, att jobba annorlunda och genom att flytta kostnader från central administration till vården, säger Malin Frenning.


Läs mer: Bromma sjukhus får dubbelt så många platser


Finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M) – landstingets högsta politiker – tog emot förvaltningens budgetunderlag på fredagen.

Det vill säga ett 100-sidigt dokument där tjänstemännen sätter ramar och ger förslag inför den kommande budgeten.


Malin Frenning, landstingsdirektör

Malin Frenning, landstingsdirektör.


Nu är det upp till politikerna

Nu ska Svenonius (M) och de andra politikerna i Alliansen forma den slutgiltiga budgeten.

Processen pågår under våren och beslut tas på fullmäktige i juni.

”Stramare tyglar” kan innebära konsekvenser för antalet anställda, samtidigt skriker vården efter personal – hur ska det gå ihop?

– Budgetunderlaget visar på att vi ska minska antalet byråkrater och minska konsultanvändningen. Den visar inte på att vi ska minska inom kärnverksamhet utan tvärtom.

Så det är inga sjuksköterskor som får gå, det är byråkrater?

– Ja, det är ambitionen, säger Irene Svenonius (M).


Helomvändning angående Bromma sjukhus i nytt förslag. Från att renoveras till att säljas.


Förvaltningens budgetförslag kapar också de långsiktiga investeringsramarna. Politikerna hade velat se en investeringsbudget på 118 miljarder kronor för de kommande tio åren.

Jag tycker det är mycket seriöst av landstingsdirektören

Landstingsdirektören och förvaltningen sänker de förhoppningarna med 8 miljarder till 110,5 miljarder kronor.

Trots det finns inga ”hard feelings” politiker och tjänstemän emellan.

– Jag tycker det är mycket seriöst av landstingsdirektören att ta fram ett förslag för 2018 som är långsiktigt hållbart. Det tror jag är bra för skattebetalarna, säger Irene Svenonius (M).


Läs också: Tunnelbanans röda linje kan få förarlösa vagnar


Så reagerar oppositionen

Socialdemokraternas Erika Ullberg (S), oppositionsråd, tycker det är anmärkningsvärt att landstinget tvingas till ”stramare tyglar” när konjunkturen går tillbaka till normalläge.

– Det här är ett resultat av den förda politiken. Alliansen har levt på att skatteintäkterna ökat varje år. Det är det som räddat deras ekonomi. När det nu går ned till normala nivåer så får de problem, säger Erika Ullberg (S).


skissbild ny tunnelbana

Planen på att göra den nya generationen tunnelbanetåg förarlösa kan stoppas.


Tomas Eriksson (MP) gläds åt att förvaltningen föreslår minskad användning av konsulter. Landstingsdirektör Frenning sa på fredagen att ”betydande besparingar” var att vänta på området.

– När vi sa detta för ett år sedan kallade Alliansen oss i oppositionen för oseriösa. Men nu lägger alltså förvaltningen det här förslaget, säger Tomas Eriksson (MP).

Han tror dock att landstinget kunde kapa ännu mer när det gäller konsultkostnader än vad budgetunderlaget föreslår.

Fakta

Minskade investeringar

Investeringarna för 2018 uppgår till 17 miljarder. Sett till en tioårsperiod sänker förvaltningen investeringsramen med 8 miljarder kronor till 110,5 miljarder.

För trafiken innebär förslaget att satsningen på förarlösa tåg på röda linjen slopas.

Inom vården kan ombyggnationen av Bromma sjukhus prioriteras bort, och pengar till renoveringarna vid Danderyds sjukhus och Södersjukhuset minska.

Förvaltningen föreslår också att sälja en del fastigheter:

  • Beckomberga 1:1 (Bromma sjukhus)
  • Grimman 2 och 3 (bl.a. Maria beroendecentrum)
  • Pilträdet 8 (Serafen)

Observera: Förslaget innebär försäljning av fastigheter, inte nedläggning eller privatisering av verksamheter.

Källa: SLL