Mer luft till däcken i cykelåtgärder för 2018

Insändarskribenten tycker att
Fler cykelställ ska placeras ut i Vallentuna nästa år.
Nära 2 miljoner kronor läggs nästa år på cykelfrämjandet i kommunen. Bland annat fler pumpstationer, parkeringsplatser, längre cykelbanor ska prioriteras nästa år. Här har du hela listan.

Under 2018 tänker trafikkontor genomför en rad förbättringar för Vallentunas cyklister. Två cykelbanor kommer förlängas, den första banan längs Teknikvägen, mellan Mörbyvägen och Banvägen, och den andra banan förbi busshållplatsen vid Rosengården.

Tre nya pumpstationer ska installeras. Exakt var de ska placeras har kommunens trafikplanerar inte riktigt bestämt sig för ännu. Men tanken är vid större knutpunkter vid busshållplatser och i anslutningen till Roslagsbanans stationer.

Två cykelräknare ska också sättas ut för att mäta hur mycket det cyklas längs vissa sträckor. Förslagna platser är Stockholmsvägen, och mellan centrum och Bällsta. Tyvärr kommer det inte bli en skylt som visa antalet passerande för allmänheten.

I Brottby och Karby ska det skyltas upp med vägvisare. Budgeten för alla cykelåtgärder är avsatt till 2 miljoner och sträcker sig till 2019.

Fakta

Kostnadslista för cykelåtgärder