Luftrenare på buss dödar virus

Mitt i den 6 januari 2015. Nu vill politiker testa luftrenare som tar bort farliga virus på bussar.
Mitt i den 6 januari 2015. Nu vill politiker testa luftrenare som tar bort farliga virus på bussar.
Efter Lokaltidningen Mitt i:s artikel om att virus snabbt kan spridas i kollektivtrafiken vill KD nu testa luftrenare.

– Vi måste göra mer för luftmiljön, säger grupp-ledaren Karl Henriksson.

I förrförra veckan berättade Lokaltidningen Mitt i om att en miljon människor i Stockholms län kan insjukna om en svår influensa slår till.

Överläkaren Björn Olsen uppgav att nästa pandemi blir ett influensavirus – orsaken är att influensavirus sprids via luften.

– Vi kan inte sluta andas eller hosta. Folk kommer att smittas på tunnelbanan, i kollektivtrafiken, på dagis, hemma hos mormor, sade han.

Nu vill Kristdemokraterna i landstinget förbättra miljön i Stockholms kollektivtrafik. Partiet har diskuterat idén att testa luftrenare.

– Det finns ett samband mellan smittspridning och att befinna sig tätt tillsammans i kollektivtrafiken. Vi satsar på att göra mer för luftmiljön i kollektivtrafiken och det är något alla partier är överens om. Vi vill nu göra ett experiment med luftrenare på bussar, säger Karl Henriksson.

Idén kommer från Houston i USA där ett bussbolag tillsammans med studenter från Rice University monterade in luftrenare på bussar.

Luftrenarna steriliserade luften som cirkulerade genom ventilationssystemet med hjälp av uv-ljus som slog ut viruspartiklarna.

– Tekniken tog bort 99 procent av de smittsamma ämnena. Man fick visserligen inte bort allt, men resultatet är mycket intressant och vi vill därför testa systemet på bussar här. Vi vet inte om det skulle fungera lika bra här. Texas har en annan bakterieflora och kollektivtrafiken är inte lika utbyggd som här, säger Karl Henriksson.

Det är i första hand bussar som kan bli aktuella för luftrenarna som dödar viruspartiklar.

– Bussar är enklare. Tunnelbanan och perronger är mer komplicerade konstruktioner. Helst skulle vi vilja utföra experimentet i tysthet, vi vill inte skrämma upp folk i onödan. Men det är viktigt för oss att ha en bra luftmiljö i kollektivtrafiken, säger Karl Henriksson.