Här lyssnar SL – men Yasin kräver mer

Kollektivresenären Yasin Idris, Fisksätra, som dagligen pendlar mellan Fisksätra och Slussen, skulle gärna se att fler bussar gick i trafik mellan de två platserna, särskilt i rusningstid morgnar och kvällar.
Kollektivresenären Yasin Idris, Fisksätra, som dagligen pendlar mellan Fisksätra och Slussen, skulle gärna se att fler bussar gick i trafik mellan de två platserna, särskilt i rusningstid morgnar och kvällar.
SL lyssnar. Åtminstone delvis. Men pendlaren Yasin Idris, Fisksätra, kräver mer.
Synpunkter på trafikförändringar i kollektivtrafiken 2017 har kommit in till Stockholms läns landsting, inlämnade bland annat av Nacka kommun. Här kan du se hur det har gått för din busslinje.

Synpunkter på trafikförändringar i kollektivtrafiken 2017 har kommit in till Stockholms läns landsting.

Här är svaren som landstinget lämnar om olika linjer inom kollektivtrafiken.

Yasin kräver mer

Men kollektivresenären Yasin Idris, som dagligen pendlar mellan Fisksätra och Slussen, kräver mer.

Yasin Idris tycker för sin del att kollektivtrafik blivit bättre in till stan jämfört med hur det var tidigare i höstas, när Saltsjöbanan mellan Henriksdal och Slussen stängdes av på grund av att Slussen började att byggas om och tågen ersattes med bussar.

Men inte tillräckligt bra.

Yasin Idris skulle gärna se att fler bussar trafikerade Fisksätra och Slussen särskilt i rusningstid, morgnar och kvällar.

– Busstrafiken fungerar bättre i dag än tidigare i höstas. Men jag tycker att det borde gå fler bussar mellan Slussen och Fisksätra, där jag bor.

– Kommunen och SL borde ha en plan för att få fram fler bussar på den här sträckan, särskilt mellan klockan sex och nio på morgonen och från tre till sex på eftermiddagar. Där kan det bli bättre, säger Yasin Idris.

Gäller från i morgon

Landstingets trafikförvaltning har i dagarna lämnat svar på de synpunkter som Nacka kommun och länets andra kommuner lämnat på de förslag till förändringar i kollektivtrafiken som träder i kraft från i morgon, 1 december, och som ska gälla under 2017.

Här är svaren på Nacka kommuns önskemål, linje för linje.

Linje 445 Slussen–Insjön: Landstingets förslag var att linjen endast skulle trafikeras under rusningstrafik. Nacka kommun vill att trafiken behålls som i dag. SL:s svar: SL lyssnar, förändringen genomförs inte.

Linje 444 Slussen–Orminge: Nacka kommun ville utöka kvällstrafiken på helger till 15 minuterstrafik utan en förkortning av linje 471 till Orminge centrum. SL:s svar: SL lyssnar, förändringen genomförs inte.

Linje 469 Jarlaberg: Nacka kommun vill att linjen förstärks då många äldre bor i området. SL:s svar: SL noterar synpunkten och tar med sig den i det framtida utvecklingsarbetet.

Linje 409 Ektorp–Skurustugan: Nacka kommun anser att indragningen av turer sena kvällar är omotiverad. SL:s svar: SL noterar synpunkten men hänvisar till andra resmöjligheter, i första hand linje 409 i motsatt riktning.

Linje 458 Älgö: Nacka kommun anser att busstrafiken bör utökas i och med att kommundelen växer. SL:s svar: Resandet är för litet för att motivera fler turer.

Pendelbåtslinje 80–busstrafik Nacka strand: Nacka kommun vill att busslinjer till Nacka strand bör justeras så att byte till pendelbåtslinje 80 blir attraktivt. SL:s svar: SL:s förslag är att frågan tas upp på ett planeringsmöte där kommunen är med.

Pendelbåtslinje 80: Nacka kommun har påpekat att det är viktigt att turtätheten ses över. Kommunen får ofta in synpunkter på det är fullt på båtarna, särskilt morgnar. Under Slussens ombyggnad bör denna trafik utvecklas ytterligare. SL:s svar: SL är medveten om problemet och arbetar med att hitta en lösning.

Linje 821: Nacka kommun anser att förändringen under sommartid från 40 till 60 minuters turtäthet inte är acceptabelt och minskar kollektivtrafikens attraktivitet ”avsevärt”. SL:s svar: SL noterar kommunens synpunkt men ger inga löften.

Linje 814 södra Hedvigslund: Nacka kommun anser att turtätheten bör förstärkas, inte bara under sommaren. SL:s svar: SL noterar kommunens synpunkter men ger inget löfte.

Linje 445 Slussen–Gustavsbergs centrum: Linjen drogs in 2015. Värmdö kommun anser att linjen fyllde en viktig funktion tillsammans med linje 422 för kollektivtrafiken till Orminge och Nacka. För att kompensera bör linje 420 gå med dubbelriktad trafik hela dagen, alternativt i 20 minuterstrafik på linje 422. SL:s svar:  SL noterar synpunkten men gör ingen förändring.

Linje 420 Slussen–Gustavsbergs centrum: Värmdö kommun vill att linjen får dubbelriktad trafik under hela dagen, alternaitvit att linje 422 får 20 minuterstrafik även i lågtrafik. SL:s svar: SL noterar synpunkter men gör ingen förändring.

Nacka kommun anser att Nobina bör se över hur busstrafiken till nya bostadsområden som växer fram, bland annat i Älta, kan utvecklas och förstärkas. SL:s svar:  SL noterar synpunkten.

 

Läs mer: Här kan du läsa mer om SL:s svar.

Läs mer: Så ska pendlandet förenklas.

Läs mer om Nacka: Gatan i Nacka där flest får p-böter.